Nieuws
donderdag, 27 jan 2022

Islamitische haatpropagandist kan in België blijven

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) slaagt er niet in om Abdallah Ouahbour, die door de Staatsveiligheid gezien wordt als een haatpropagandist met ernstig dreigingsniveau, het land uit te zetten. “En zo kan de leidende figuur van de Groep van Maaseik, die mee verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca en Madrid, waarbij 250 doden vielen, en die de terreurgroep IS moreel en financieel zou steunen, hier blijven rondlopen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Het toont nog maar eens het failliet van het Belgisch terugkeerbeleid aan.”

“Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volstaan de vernietigende rapporten van het OCAD en de Staatsveiligheid dus niet om de haatpropagandist het land uit te zetten”, aldus Van Langenhove. “En dat terwijl zelfs een krant als De Morgen hem reeds in 2005 vernoemde als betrokkene bij de aanslagen in Madrid en Cassablanca. We zijn ondertussen 16 jaar verder en het is niet te aanvaarden dat Ouahbour nog steeds in België verblijft.”

“Mahdi wil haatpropagandist Ouahbour nu uitzetten, maar deze situatie had moeten worden voorkomen”

“Mahdi stelt dat de rechter geen toegang heeft tot het volledige dossier van Staatsveiligheid”, merkt Van Langenhove op. “Hij zegt dat er al een tijd in samenwerking met de FOD Justitie wordt bekeken hoe rechters toch over het volledige dossier kunnen beschikken. De vraag stelt zich echter waarom dit allemaal zo lang moet duren.”

“Ouahbour heeft de Marokkaanse nationaliteit. Maar het lukt het Mahdi nu al twee jaar op geen enkele manier om ook maar één Marokkaan gerepatrieerd te krijgen. Dat Noord-Afrikaanse land weigert gewoon onderdanen op te nemen”, besluit Van Langenhove. “Dus zelfs indien het verblijfsrecht van de haatpropagandist wordt ingetrokken, dan nog blijft hij gewoon in België. Het toont alleen maar het failliet van het terugkeerbeleid in dit land aan. Het kan nochtans anders. België kan Marokko sancties opleggen om het land te dwingen haar illegale onderdanen terug te nemen, maar daarvoor zullen we een regering met Vlaams Belang nodig hebben.”