Persberichten
vrijdag, 19 jan 2018

Jaarlijks 50 tuchtsancties tegen cipiers

De afgelopen vijf jaar liepen jaarlijks gemiddeld 49 cipiers een tuchtsanctie op. In een vijfde van de gevallen leidde dat ook tot ontslag, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-senator Guy D'haeseleer opvroeg. 

Feiten zoals het binnensmokkelen van drugs door cipiers of ongeoorloofde betrekkingen van cipiers met gedetineerden blijken zich, ondanks de professionalisering van het gevangeniswezen, nog regelmatig voor te doen. Dat blijkt alvast uit cijfers die Vlaams Belang-senator Guy D’haeseleer bemachtigde bij minister van justitie, Koen Geens.

Hoewel het aantal feiten jaarlijks lichtjes daalt, blijven de cijfers betrekkelijk hoog vindt D’haeseleer. Zo liepen er afgelopen jaar nog 38 cipiers tegen de lamp. Wetende dat België slechts 34 gevangenissen telt, is dat meer dan één feit per gevangenis per jaar.

De gevangenis van Antwerpen heeft het meest af te rekenen met dergelijke feiten. Niet minder dan zestien cipiers van de Antwerpse gevangenis kregen de afgelopen vijf jaar een tuchtmaatregel opgelegd. In drie gevallen leidde dat tot ontslag.

Opmerkelijk: twee derde van de overtredingen werd begaan door Franstalige gevangenbewaarders. Van de 246 tuchtsancties hadden er 154 betrekking op Franstalige cipiers.

Bijlage: antwoord minister Geens. 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang