Nieuws
vrijdag, 05 aug 2022

Jaarverslag CGVS bevestigt dat België populair asielland blijft

België blijft tot de kleine groep van hyperpopulaire Europese asiellanden behoren. Het nieuwste jaarverslag van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) leest in grote lijnen als een bevestiging van de analyse(s) die het Vlaams Belang eerder reeds over de toenemende instroom via het asielkanaal maakte”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “In 2021 dienden welgeteld 25.971 personen een asielaanvraag in. In vergelijking met 2020 gaat het over een stijging van 53,6 procent, fors hoger dan in heel wat andere Europese landen. En de beschermingsgraad lag op amper 43,5 procent, wat betekent dat de meerderheid geen recht op asiel blijkt te hebben en onze opvangcentra in grote mate bevolkt worden door mensen die hier niets te zoeken hebben.”

“In verschillende Scandinavische landen, die voorheen populaire bestemmingslanden waren, is er nu zelfs een dalende tendens”, merkt Van Langenhove op. “Naar een verklaring daarvoor hoeft niet ver te worden gezocht: deze landen hebben de afgelopen jaren – ook al zijn ze net zoals België gebonden aan de internationale regels – hun beleid gevoelig verstrakt, onder meer op het vlak van gezinshereniging en terugkeerbeleid.”

"Het jaarverslag van het CGVS is duidelijk, België dweilt amper en er worden kranen opengezet"

“In tegenstelling tot andere Europese landen dweilt dit land amper en met zowat alle kranen open en worden er nu en dan zelfs nog bijkomend kranen opengedraaid”, aldus Van Langenhove. “Zo leidde het riante ‘Vlaams Groeipakket’ - met bedragen die vele malen hoger zijn dan het jaarinkomen van een gemiddeld Afghaans gezin - tot een spectaculaire stijging van het aantal (zelfverklaarde) ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’. In 2021 was dat aantal al opgelopen tot liefst 3.219.”

Voor het overige blijft België de platgetreden paden bewandelen. “Platgetreden paden die, zoals blijkt uit zowat alle relevante cijfers, uitmonden in een straatje zonder einde”, aldus nog Van Langenhove. Hij wijst ter zake op het feit dat in de eerste zes maanden van dit jaar het aantal asielaanvragen is gestegen met 23 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Vorig jaar werden er volgens het CGVS gemiddeld 2.164 verzoekers per maand geregistreerd. Welnu, dit jaar ligt het maandgemiddelde al op 2.675, waardoor we aan het einde van de rit de kaap van de 30.000 wellicht vlot zullen overschrijden.”

Het stijgende aantal asielaanvragen weerspiegelt zich in de blijvende stijging van het aantal opvangplaatsen, dat steeg van 21.343 begin 2019 tot bijna 31.000 op dit moment, en de evolutie van het personeelsbestand van het CGVS. Dat zag naar eigen zeggen het effectief operationeel personeel (in VTE) aangroeien van 371 (31.12.2018) tot 462 (31.12.2022) teneinde de grote achterstand in de behandeling van de dossiers weg te werken.

“In zijn voorwoord stelt commissaris-generaal Dirk Van den Bulck terecht dat het alle hens aan dek is voor het wegwerken van de achterstand”, besluit Van Langenhove. “Minder belangrijk voor deze regering is echter om eindelijk het probleem bij de wortel aan te pakken en maatregelen te nemen die de instroom verkleinen en de uitstroom vergroten. Als dat niet gebeurt, is nu al in grote lijnen de inhoud van het volgende CGVS-jaarverslag bekend.”