Nieuws
donderdag, 27 okt 2022

“Jabbeke mag niet opdraaien voor falend asielbeleid”

Na Bredene is Jabbeke in amper één week tijd de tweede West-Vlaamse gemeente die moet instaan voor de opvang van weer eens extra asielzoekers. “Vorige week besliste de regering dat er, bovenop de al bestaande capaciteit van zomaar eventjes 32.000 opvangplaatsen, tegen december nog eens 1.500 extra plaatsen zullen bijkomen en vandaag raakt bekend dat Jabbeke hiervoor mag opdraaien”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Men opent een asielcentrum op een totaal ongeschikte locatie in een gemeente met een klein en onderbemand politiekorps. Zaterdag voeren we in Jabbeke dan ook actie tegen deze schandalige gang van zaken.”

Het kernkabinet besliste op 26 oktober dat een site van de Regie der Gebouwen, op een bedrijventerrein vlakbij een woonbuurt, voortaan dienst zal doen als asielcentrum. “Voor de omwonenden en het stadsbestuur kwam deze beslissing, dit dictaat, als een donderslag bij heldere hemel”, aldus Vermeersch. “Een beslissing waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) eerder gemaakte afspraken met het gemeentebestuur van Jabbeke zomaar van tafel maait - wat de lokale cd&v-burgemeester ook expliciet liet weten.”

“Zo komt er niet alleen een gesloten terugkeercentrum, zoals eerst werd voorgehouden, maar nu ook nog eens een open asielcentrum en bovendien op een plaats die hoegenaamd niet geschikt is voor bewoning”, vervolgt Vermeersch. “De locatie in kwestie werd voorzien als bedrijvenzone, voor cultuur- en jeugdfaciliteiten en moet dat voor ons zo blijven. Jabbeke heeft nood aan ondernemerschap, niet aan vervreemding en overlast.”

In de eerste negen maanden van dit jaar werden welgeteld 26.636 asielaanvragen geregistreerd. Alleen al in september werd de kaap van zomaar eventjes 4.000 aanvragen gerond. “Het afgelopen jaar creëerde deze regering enkele duizenden nieuwe opvangplaatsen en nog steeds is er een tekort”, merkt Vermeersch tot slot op. “Dat hoeft ook niet te verbazen, wanneer er zijn in nauwelijks één maand tijd meer dan 4.000 nieuwe asielzoekers bijgekomen, zoals vorige maand het geval was. Ondanks de nefaste en voor iedereen zichtbare ontwikkelingen, blijven geloofwaardige maatregelen om de instroom eindelijk in te dammen tot op vandaag gewoonweg uit. Hier is zonder meer sprake van schuldig verzuim door de federale regering: er moet gewerkt worden aan minder instroom, niet aan meer opvang.”

Het Vlaams Belang protesteert op zaterdag 29 oktober om 11 uur aan de voormalige kazerne van de civiele bescherming (Stationsstraat 67, 8490 Jabbeke) tegen de komst van het asielcentrum.