Nieuws
donderdag, 23 mrt 2023

Jambon blijft links woke-activisme financieren

Wat hebben Hart boven Hard, Be Vegan, de Unie van Turkse Verenigingen, Hand in Hand Tegen Racisme, Kif Kif, de Federatie van Marokkaanse verenigingen, Oxfam en Vluchtelingenwerk Vlaanderen met elkaar gemeen? Net als een lange reeks andere minder gekende woke- en migrantenorganisaties krijgen ze allen hun werkingssubsidies van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Het woke-activisme woekert zo in Vlaanderen omdat de minister van Cultuur het financieel voedt, reageert Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. De financiering van migrantenorganisaties is slecht voor de integratie. Ondanks de bezwaren die ik recent nog uitte in het Vlaams Parlement blijft hij die organisaties geld toestoppen.”

Het is weinig geweten, maar via zijn cultuurbeleid financiert Vlaams minister-president Jambon als minister van Cultuur niet alleen cultuurorganisaties, maar ook zogenaamde ‘sociaal-culturele volwassenenorganisaties’. “Bij die zowat 130 gesubsidieerde organisaties zitten weliswaar respectabele welzijnsinitiatieven en gewaardeerde organisaties zoals het Davidsfonds en de Gezinsbond, maar ook veel rotte appels die zich bezondigen aan woke-activisme”, legt Brusselmans uit. “Ook worden Marokkaanse, Turkse en andere etnische organisaties gefinancierd die de integratie tegenwerken.”

De Vlaamse regering kondigde aan met een decreet naar het Vlaams Parlement te komen dat zou bepalen dat organisaties die aan segregatie doen niet langer gefinancierd zouden kunnen worden. “Dat decreet werd gestemd, maar uiteindelijk geeft de minister nu toe dat er van geen enkele organisatie subsidies zullen worden afgenomen”, aldus Brusselmans. “Bindus, de Unie van Turkse Verenigingen zal jaarlijks bijvoorbeeld 345.000 euro blijven ontvangen en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen 387.000 euro. Daarnaast is ook het intolerante woke-activisme alweer verzekerd van miljoenen subsidies.”

“Komaf maken met de overfinanciering van het politieke woke-activisme”

De bedragen die linkse woke-organisaties van Jambon ontvingen zijn niet gering. Hand in Hand tegen Racisme krijgt van Jambon jaarlijks bijvoorbeeld 237.609 euro, Be Vegan 165.219 euro, Hart boven Hard 190.001 euro, Kif kif € 291.904 euro, Refu Interim 172.000 euro, Oxfam 245.668 euro en Vluchtelingenwerk Vlaanderen 257.557 euro. “Dat zijn blijkbaar allemaal organisaties die de N-VA in stand wil houden met het geld van de belastingbetaler, hoewel meerdere van deze linkse organisaties illegale acties en geweld niet schuwen”, zegt Brusselmans.  

Het Vlaams Belang hoopt alvast dat er na 2024 wél een meerderheid zal zijn in het Vlaams Parlement om komaf te maken met de overfinanciering van het politieke woke-activisme en de etnische migrantenorganisaties. “Al deze organisaties mogen uiteraard hun werking hebben. De vrijheid van meningsuiting is immers heilig”, besluit Brusselmans, “Maar de belastingbetaler moet al dat activisme dat over geen enkel draagvlak bij de bevolking beschikt, toch niet eeuwig blijven financieren?”