Persberichten
zaterdag, 18 nov 2023

Justitie wil dat Politie sneller flitst op autosnelwegen omdat “aantal boetes positief effect heeft op federale inkomsten”

De FOD Justitie heeft de Federale Wegpolitie gevraagd om de tolerantiemarges op mobiele flitscamera’s langs de autosnelwegen volledig af te schaffen. Opvallend: Justitie verwijst daarbij meermaals naar het belang van “het verhogen van de federale inkomsten”. Dat blijkt uit een gelekte email. Het Vlaams Belang, dat de informatie naar buiten brengt, reageert verbolgen. “Het ultieme bewijs dat de focus van Justitie niet op verkeersveiligheid ligt, maar op het vullen van de staatskas via snelheidsboetes”, zeggen Kamerleden Ortwin Depoortere en Marijke Dillen.

Wie geflitst wordt op een Belgische autosnelweg kan rekenen op een tolerantiegrens. Die bestaat uit een technische en een ‘pragmatische’ tolerantie. Die tolerantiegrens zorgt er in de praktijk voor dat camera’s in Brussel en Wallonië pas vanaf 140 kilometer per uur flitsen, in Vlaanderen gaande vanaf 129 tot 135 kilometer per uur. Vorig jaar werd al eens aangekondigd dat er altijd geflitst zal worden vanaf 129 kilometer per uur (de technische tolerantie) op de snelwegen, maar dat gebeurde tot op vandaag nog steeds niet bij mobiele verplaatsbare camera’s. Justitie dringt er nu op aan om ook bij die flitscamera’s de tolerantiegrens weg te werken. Dat blijkt uit een gelekte email van de dienst ‘Crossborder Traffic’ aan de Federale Wegpolitie. 

Uit de email blijkt dat Justitie de Federale Wegpolitie vraagt om mee te werken aan een proefproject in verschillende arrondissementen. Het project zal volgens Justitie “bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid en federale inkomsten”. Vooral dat laatste lijkt belangrijk “gezien de afname daarvan het afgelopen jaar”. 

“Verkeersveiligheid wordt er pro forma even bijgesleurd, maar het echte doel is duidelijk: inkomsten verwerven”

“Het succes van het afschaffen van de toleranties bij federale trajectcontroles en vaste camera’s heeft duidelijk aangetoond dat het herzien van de tolerantiemarges een positief effect kan hebben op het aantal uitgevaardigde boetes, wat rechtstreeks een invloed heeft op de federale inkomsten”, klinkt het in de mail. En ook: “Gezien de financiële uitdagingen waarmee onze federale overheid wordt geconfronteerd, is het noodzakelijk dat we alle mogelijke inkomstenbronnen benutten. Het implementeren van een uniform beleid […] kan een aanzienlijke impact hebben op het verhogen van de inkomsten uit het verkeersveiligheidsfonds dat naar de Federale Politie terugvloeit.”

“Er bestaat weinig onduidelijkheid over de intentie van Justitie, namelijk meer federale inkomsten verwerven”, reageert Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “Er wordt meermaals verwezen door Justitie naar het belang van het verhogen van de federale inkomsten. Verkeersveiligheid wordt er pro forma even bijgesleurd, maar het echte doel is duidelijk.”

“Ook bij de politie is niet iedereen overtuigd dat de nultolerantie op de vaste camera’s langs de autosnelwegen de verkeersveiligheid ten goede komt”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “De Federale Wegpolitie kampt vandaag met een tekort van 165 personeelsleden en wordt gedwongen meer capaciteit vrij te maken voor verwerking van de boetes op de autosnelwegen. De capaciteit om via de gewestelijke verwerkingscentra de verkeersboetes van de lokale politiezones te helpen afhandelen neemt dus af, met als gevolg dat lokale politiezones de controles op de gewest- en gemeentewegen moeten verminderen ofwel zelf administratief verwerken. Wij vinden dat geen goede evolutie.”