Persberichten
vrijdag, 02 apr 2021

Kadaster Brusselse subsidies na eis Vlaams Belang audit subsidies

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael vroeg in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een kritischer kijk op subsidiestromen en eist een brede audit in plaats van enkel steekproeven. Begrotingsminister Sven Gatz (Open Vld) kondigt na de interventie van Lootens-Stael een kadaster van de subsidies aan.

Door de kwestie van het aanwenden van subsidiegelden voor persoonlijke verrijking door ‘sociaal onderneemster’ en Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) komt een zeer onfraai beeld naar voor van de integratiesector en de politiek. In het Brussels Parlement greep fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) deze zaak aan om nogmaals te pleiten voor een andere aanpak en doorlichting: “Er is een systeem gegroeid waarbij vaak maar al te gul belastinggeld wordt toegekend aan weinig transparante projecten”, aldus Lootens-Stael. “Een beter zicht op de subsidiestromen en een goede controle lijkt noodzakelijk aangezien we ook in Brussel reeds voorbeelden hebben gekend waarbij overheidsgeld in schimmige VZW’s wordt gepompt zonder dat er een goed zicht is op wat ermee gebeurt.”

Lootens Stael: “Een uitvoerige en doorlopende audit op de aanwending en de efficiëntie van subsidies is nodig”

“Het gehele systeem heeft dus een audit nodig”, vervolgde Lootens-Stael. Minister Gatz verdedigde zich door te stellen dat er verschillende controlemechanismes zijn en dat er regelmatig steekproeven worden genomen. Desalniettemin kondigde Gatz aan dat hij en zijn collega-minister Bernard Clerfayt (DéFI) een kadaster gaan opmaken dat de ganse gesubsidieerde sector beter in beeld moet brengen.

Lootens-Stael noemt deze beslissing een minuscuul stapje in de juiste richting, maar neemt daar geen genoegen mee en pleitte voor “een uitvoerige en doorlopende audit op de aanwending van overheidsgelden en de efficiëntie van de subsidiesystemen”, besloot Lootens-Stael resoluut. “Als er geld is voor subsidies, is er ook geld voor een audit om te zien of al dat geld wel correct wordt toegekend!”