Nieuws
donderdag, 03 feb 2022

Kamercommissie Financiën: “Nog erger dan een kleuterklas!”

Woensdag lieten de Parti Socialiste en de Open Vld zich in de Kamer opnieuw van hun kleinste kant zien. In de commissie Financiën werd het Wetsontwerp tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie besproken. Niets bijzonders, ware het niet dat in de tekst van het wetsontwerp enkele fouten stonden die Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch had opgemerkt en had geamendeerd.

Zo was er in de tekst nog sprake van de ‘Regie der Posterijen’ in plaats van bpost, en van ‘rijks pakhuizen’ in plaats van douane-entrepots. Het Vlaams Belang had enkele technische amendementen ingediend om die foutjes te verbeteren. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ging volledig akkoord met de amendementen van het Vlaams Belang, maar dat was buiten de waard – in casu Ahmed Laaouej van de Parti Socialiste – gerekend. "Een waanzinnig schouwspel", legt Vermeersch uit. "Want die Laaouej weigerde mordicus om een amendement van het Vlaams Belang goed te keuren, en eiste dat de andere meerderheidspartijen dezelfde houding zouden aannemen. Zelfs met iets als dit kiezen de systeempartijen voor de politieke spelletjes."

Ruggengraatloos als steeds plooide de Open Vld voor de dictaten van de PS, en stemde tegen de terechte amendementen van Wouter Vermeersch om daarna doodleuk… onder eigen naam dezelfde amendementen in te dienen. Vermeersch had het dan ook terecht over een bijzonder respectloos en triest schouwspel.

Bijkomend detail: intussen was één amendement van het Vlaams Belang al wel gestemd en goedgekeurd door de commissie, waarna Ecolo-parlementslid Cécile Cornet een hele tijd later alsnog tevergeefs vroeg om haar pro-stem te veranderen in een tegenstem (en dus de facto vroeg om het verslag van de zitting te vervalsen).