Nieuws
dinsdag, 16 feb 2021

Kerkbezoek Vlaanderen daalt: “Wat met de kerkgebouwen?”

Het Vlaams Belang vindt dat extra inspanningen en creatieve initiatieven voor een gepaste herbestemming nodig zijn voor de kerken die niet langer of sporadisch voor de eredienst gebruikt worden. “Kerken moeten een respectvolle invulling krijgen rekening houdend met de gevoelens van de gelovigen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Deze voorwaarde is niet opgenomen in de huidige resolutie en daarom diende het Vlaams Belang in de commissie Wonen en Erfgoed een amendement in, maar dit werd helaas weggestemd door de meerderheidspartijen.

Het kerkbezoek in Vlaanderen gaat stelselmatig achteruit. In het Vlaams Parlement ligt nu een resolutie klaar over de herbestemming van kerkgebouwen, waarin wordt gesteld dat er een draagvlak moet zijn voor veranderingen. Maar een eerder geval van de Sint-Annakerk in Gent waar het stadsbestuur een Delhaize wil laten vestigen, toont aan dat er bij de bevolking geen draagvlak is. En zelfs als er een referendum over zou plaatsvinden, zou het Gentse stadsbestuur wellicht het onderspit delven want het stadsbestuur zal doorgaan met de plannen. De resolutie die nu voorligt is dus om die reden voor het Vlaams Belang onvolledig en diende daarom een amendement in.

Het Vlaams Belang vindt dat een draagvlak - als dat er al is – één aspect is, maar daarom is het niet noodzakelijk gelijk aan een respectvolle invulling. “Wij zijn alleszins van mening dat beleidsmakers sturend moeten zijn in het herbestemmen van deze kerkgebouwen”, zegt Slagmulder. “De vele kerken die Vlaanderen rijk is en niet meer voor de eredienst worden gebruikt, moeten dan ook een respectvolle invulling krijgen.”

“Een kerkgebouw verdient een waardige nieuwe invulling”

De herbestemming van kerkgebouwen ligt om verschillende redenen gevoelig. Volgens het Vlaams Belang zijn de geschiedenis van de kerk, de ligging en de functionaliteit van het gebouw belangrijk. “Een kerkgebouw is voor veel gelovigen een heilige ruimte en bij de herbestemming moet hiervoor respect worden betoond”, vervolgt Slagmulder. Verder vragen vele lokale besturen zich af wat ze met deze kerken moeten doen. “Rekening houdend met de financiële haalbaarheid beseffen we dat een aantal van die gebouwen in handen van private investeerders kunnen komen. Maar een kerkgebouw mag geen onwaardige nieuwe invulling krijgen.”

Het Vlaams Belang heeft zich dan ook onthouden op de resolutie en stelt voor om een bijkomend punt toe te voegen waarbij aan de Vlaamse regering wordt gevraagd om “erover te waken dat kerkgebouwen die niet meer voor de eredienst worden gebruikt een respectvolle invulling krijgen rekening houdend met gevoelens van gelovigen.” Maar dit werd helaas weggestemd door de meerderheidspartijen.