Nieuws
donderdag, 05 okt 2023

Kindermishandeling en kindermisbruik verdienen een ernstig onderzoek

Foto: iStock. Kindermishandeling en kindermisbruik verdienen een ernstig onderzoek

Het Vlaams Belang eist dat er in dossiers van kindermishandeling en kindermisbruik meer werk wordt gemaakt van een degelijk gerechtelijk onderzoek. “Parketten moeten veel meer empathie opbrengen voor de slachtoffers”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Het verhoren van de kinderen moet door specialisten gebeuren en het moet sneller tot een contactverbod komen met de misbruikende ouder.”

Het Laatste Nieuws brengt vandaag het schrijnende, maar nooit ernstig genomen verhaal van de mishandeling van een vierjarig meisje. Haar huisarts vermoedde seksueel misbruik en alarmeerde het parket van Mechelen, waar het dossier al na één weekje en een bijzonder slordig onderzoek werd afgesloten. Officieel wegens gebrek aan bewijzen. “De moeder werd vervolgens als gek bestempeld en het kind werd bij haar weggehaald”, aldus Bury. “Spijtig genoeg is dit absoluut geen alleenstaand geval. Ikzelf heb ondertussen ruim honderd getuigenissen met een gelijkend verhaal mogen horen.”

“Kinderen lopen het risico geplaatst te worden bij de mishandelende ouder”

“Vaak is er sprake van een echtscheiding tussen de ouders”, gaat Bury verder. “Wanneer een van hen vreemde dingen opmerkt bij de kinderen en dat laat vaststellen, krijgt die helaas de wind van voren.” Volgens het Kamerlid gaan politie en parket in dat geval maar al te vaak uit van een ‘vechtscheiding’, en krijgt de alarmerende ouder de waarschuwing dat het kind geplaatst zal worden. Uit huis of erger nog: bij de mishandelende ouder. “Ouders getuigen vaak dat ze ter zitting niet geloofd of zelfs uitgescholden worden door de parketmagistraten. Zo kregen ouders botweg te horen dat men geen tijd had om hun dossier volledig te lezen.”

“Parketten mogen eens leren dat er meer is dan ‘hun werk doen’, en dat empathie opbrengen voor de slachtoffers niet iets is dat men niet op school leert”, besluit Bury die hierover vandaag minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ondervroeg. “De dossiers moeten met de nodige ernst behandeld worden. De audiovisuele verhoren van de getroffen kinderen dienen degelijk uitgevoerd en onderzocht te worden door specialisten, zoals dat in Nederland bijvoorbeeld het geval is. En er moet ook werk gemaakt worden van een contactverbod tegen de misbruikende ouder. Men mag niet enkel oog hebben voor een ‘contactherstel’.”