Nieuws
woensdag, 16 nov 2022

Kinderopvang bleef ondanks kindermishandeling jarenlang open

Kinderdagverblijf ’t(B)engeltje in Oudenaarde is per direct gesloten na jarenlange kindermishandeling. “11 jaar lang gebeurden er gruwelijke daden en toch nam Kind en gezin niet de beslissing om de kinderopvang onmiddellijk te sluiten”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een registratiesysteem om verdachte medewerkers uit te sluiten. Daarnaast moet er een transparant klachtenbeleid komen. Bovendien moet er een transparant klachtenbeleid komen zodat ouders onmiddellijk inzage hebben in de inspectieverslagen en het wederwoord daarop van de kinderopvang, zodat ze zelf kunnen inschatten hoe het er aan toe gaat in de opvang.”

Vorige week besliste de dienst Opgroeien (het voormalige Kind en Gezin) om kinderdagverblijf ’t(B)engeltje in Oudenaarde per direct te sluiten. De aanleiding hiervoor was een vernietigend rapport van ‘t Veck (Vlaams expertisecentrum kindermishandeling). Kinderen werden geslagen en opgesloten als ze weenden. Eten werd in hun mond geduwd tot ze zich verslikten en moesten overgeven. Al sinds 2011 waren er klachten over de crèche met verschillende inspectiebezoeken als gevolg. Met verschillende vernietigende inspectieverslagen tot gevolg. In het najaar van 2021 viel zelfs de politie van Oudenaarde er binnen en dienden twee ouders een klacht in tegen de familie die ‘t (B)engeltje uitbaat. Het ging zelfs zo ver dat medewerkers van het kinderdagverblijf verwittigden dat ze bij de politie klacht gingen indienen omdat ze door kind en gezin onvoldoende au sérieux genomen werden. Omdat kind en gezin onvoldoende kordaat optrad.

“11 jaar lang gebeurden er gruwelijke daden en 11 jaar lang werd Kind en Gezin hiervan op de hoogte gesteld door ouders en ex-medewerkers”, zegt Malfroot. “Hoewel ze voldoende bewijsmateriaal in handen had, nam Kind en gezin niet de beslissing om de kinderopvang te schorsen. Dit is gewoon ongehoord.”

“De aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang moeten dringend uitgevoerd worden”

Na de commotie in de onderzoekscommissie over de veiligheid in de kinderopvang, gaf Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) de opdracht om de lijst van alle probleemcrèches te revalueren. “‘t (B)engeltje stond hier ook tussen, maar toch oordeelde topvrouw Katrien Verhegge dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd was”, aldus Malfroot. “Nochtans bleek al uit de vernietigende verslagen van Zorginspectie uit 2021 dat er geen veilige opvang kon worden geboden. Ik vraag mij dan ook af of de minister het vertrouwen in de topvrouw van het agentschap blijft behouden.”

Om de integriteit van iedereen die werkzaam is in de kinderopvang te kunnen garanderen, moeten de aanbevelingen van de onderzoekscommissie dringend uitgevoerd worden. “Er moet een registratiesysteem komen waarmee medewerkers, die feiten tegen de fysieke en psychische integriteit hebben gepleegd of daarvan verdacht zijn, worden gemeld zodat hun tewerkstelling in de kinderopvang wordt uitgesloten”, besluit Malfroot. Daarnaast moet er een transparant klachtenbeleid komen waarbij ouders de inspectieverslagen, en het wederwoord van de opvang kunnen inzien zodat ze zich een beeld kunnen vormen van hun opvang.