Nieuws
maandag, 28 feb 2022

Klachten fietspaden verminderen, maar nog werk aan de winkel

In 2021 zijn er bij het Meldpunt Wegen 1.974 klachten binnengekomen over fietspaden langs Vlaamse gewestwegen. Dat is een kleine daling ten opzichte van de 2.102 meldingen van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Volgens Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) zijn er echter nog voldoende pijnpunten waar de fietsinfrastructuur beter kan. “Veel problemen worden niet gerapporteerd, terwijl de staat van het fietspad een essentiële factor is, zowel voor de verkeersveiligheid als het fietscomfort.”

Het Meldpunt Fietspaden is sinds 2018 geïntegreerd in het Meldpunt Wegen en bundelt alle klachten over de Vlaamse fietspaden. Het gaat dan over de staat van de fietspaden, problemen met signalisatie, maar ook over bijvoorbeeld slechte waterafvoer. Over de hele periode 2018-2021 waren er opgeteld 9.212 meldingen over gewestwegfietspaden. Het grootste aandeel meldingen kwam uit de provincie Antwerpen (30,4%), gevolgd door Vlaams-Brabant (21%), West-Vlaanderen (18,8%), Oost-Vlaanderen (17%) en Limburg (12,8%).

“De Vlaamse Regering moet wat de fietspaden betreft niet op haar lauweren rusten, integendeel”

“Dat hangt in zekere mate samen met het aandeel inwoners, al zie je in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant dat de aantallen relatief hoger liggen, terwijl er in Oost-Vlaanderen relatief minder zijn”, zegt Ryheul. Van alle meldingen gingen er 4.779 over de staat van het fietspad. Daarnaast kwamen er ook 1.983 klachten binnen over de gebrekkige netheid op de fietspaden, bijvoorbeeld door zwerfvuil. 1.455 klachten betroffen overgroeiende beplanting of slecht onderhoud van bermen en 463 gingen over waterafvoer.

De cijfers gaan wel in dalende lijn: in 2018 waren er nog 2.611 meldingen en klachten, in 2019 2.525, in 2020 2.102 en in 2021 zakte dit dus verder naar 1.974. “Ondanks die daling zijn er nog veel fietspaden in slechte staat”, reageert Carmen Ryheul “Minder klachten wil niet per se zeggen dat de fietspaden hier beter zijn, integendeel, volgens mij is er hier sprake van een grote onderrapportering. Veel mensen kennen het Meldpunt Wegen ook niet.” Uit het recentste rapport over de staat van de gewestwegfietspaden van het Agentschap Wegen en Verkeer (meetjaar 2019) bleek dat toen slechts 45,8% van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen conform de richtlijnen is die het Agentschap zichzelf oplegt.

Volgens Ryheul mag de Vlaamse regering dan ook zeker niet op haar lauweren rusten, maar moet ze blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, net als in een duurzame opvolging van de problemen. “Goed berijdbare fietspaden zijn een essentiële factor in de verkeersveiligheid van fietsers. Er is voldoende onderzoek dat dit verband aanduidt. Zeker met de snellere elektrische fietsen worden de gevolgen groter als men valt door de slechte staat van het fietspad”, zegt Ryheul tot slot. “Ook is fietscomfort erg belangrijk als we meer fietsers op de baan willen krijgen.”