Persberichten
donderdag, 06 apr 2023

Klimaat en energie: Demir moet daad bij het woord voegen in verzet tegen EU

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) staan politici veel te weinig stil bij het goedkeuren en implementeren van Europese regels. “Dat is precies datgene waar het Vlaams Belang al decennia voor waarschuwt”, zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. Hij roept Demir dan ook op om de daad bij het woord te voegen en samen met de Vlaamse regering in verzet te gaan tegen de EU-dictaten inzake klimaat en energie.

In een opiniestuk in de krant De Tijd blikt minister Demir terug op het stikstofdebacle, dat de Vlaamse regering verlamt en onze boeren kapotmaakt. Ze wijst daarvoor naar het Europese niveau, dat volgens haar “erg vaak regelziek is en de prioriteiten niet altijd op een rijtje heeft”. Volgens Demir is de nationale politiek te ver gegaan in het goedkeuren van EU-regelgeving en het implementeren ervan in België en Vlaanderen. Zo zegt ze: “Te weinig politici stellen zich de vraag of we met de verankering van onze klimaatambities in Europese klimaatwetten en verordeningen niet het juridisch zaadje planten voor stikstof bis”. En: “Mijn generatie politici oogst vandaag wat destijds gezaaid werd. Niet door de boeren, maar door de politiek. Elke dag zie ik dossiers waarin we die fout uit het verleden dreigen te herhalen.”

“Dat is precies datgene waar het Vlaams Belang als zeer EU-kritische partij al decennia voor waarschuwt”, zegt van Rooy. “We worden met steeds meer regelneverij geconfronteerd als gevolg van richtlijnen die jaren of zelfs decennia geleden zijn goedgekeurd en beslist op EU-niveau. Wanneer ik dit opwerp in het parlement, verwerpt echter ook N-VA die kritiek soms als ‘anti-Europees’, terwijl wie pro Europa is juist zeer afkerig zou moeten zijn van deze megalomane en antidemocratische EU."

“Sluwe manier om de verantwoordelijkheid van de N-VA onder de mat te vegen”

In haar opiniestuk zegt Demir ook dat het geen vingerwijzing is naar bepaalde politici of partijen, maar dat het een "collectief falen" betreft, een “falen van dé politiek". “Dat is natuurlijk een sluwe manier om haar eigen verantwoordelijkheid en vooral die van haar partij van de afgelopen jaren en decennia onder de mat te vegen”, aldus van Rooy. “Als beleidspartij legitimeert N-VA immers de macht van de supranationale EU. N-VA-parlementsleden verzetten zich principieel noch structureel tegen al die klimaatmaatregelen. Zo keurde N-VA recent nog het EU-verbod op wagens met een verbrandingsmotor mee goed.”

Het Vlaams Belang vindt dat Demir nu de daad bij het woord moet voegen en samen met de Vlaamse regering in verzet moet gaan tegen de EU-dictaten inzake klimaat en energie, die steeds waanzinniger worden. “Wanneer de N-VA mee regeert, op Belgisch dan wel op Vlaams niveau, loopt die regering helaas even slaafs aan het handje van de EU als alle regeringen van de afgelopen 70 jaar”, besluit van Rooy, die Demir zo snel mogelijk in het parlement zal vragen wat ze nu zal ondernemen om te verhinderen dat de fouten die de N-VA en de eurofiele traditionele partijen in het verleden maakten zich herhalen. "Zal Demir zich samen met de Vlaamse regering nu ook effectief gaan verzetten tegen de peperdure en tirannieke Green Deal en 'Fit for 55' van EU-klimaatayatollah Frans Timmermans, of blijft het alleen bij stoere woorden?", aldus van Rooy.