Persberichten
maandag, 29 nov 2021

Kmo’s vragen amper Brexit-veerkrachtsubsidie aan: “Aanpassing en betere promotie nodig”

Uit het antwoord van minister van werk Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ilse Malfroot blijkt dat het gebruik van de groots aangekondigde Brexit-veerkrachtsubsidie - die bedrijven dient te ondersteunen die getroffen worden door de Brexit - tot op heden geen succes is. Slechts 12 projecten werden tot dusver goedgekeurd. Ingevolge deze onderbenutting kondigt de minister nu aan dat de voorwaarden om er een beroep op te kunnen doen, zullen worden versoepeld. “Blijkbaar is de aanwending van de subsidie onvoldoende opgevolgd”, stelt Malfroot vast. 

De Vlaamse regering lanceerde de Brexit-veerkrachtsubsidie een klein jaar geleden als onderdeel van een pakket steunmaatregelen om de gevolgen van de Brexit in volle coronacrisis op te vangen. Een kmo kan in dat verband maximaal 50.000 euro steun ontvangen: maximaal 25.000 euro voor de ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal 25.000 euro voor de eigen kosten van de onderneming. 

Malfroot merkt nu op dat er slechts 27 aanvragen werden ingediend waarvan er dan nog eens amper 12 positief werden beoordeeld. Zes van de twaalf goedgekeurde aanvragen zijn voor ondernemingen uit West-Vlaanderen, drie uit Limburg, twee uit Antwerpen en één uit Vlaams-Brabant. Voor Oost-Vlaanderen was er zelfs geen enkel goedgekeurd dossier. Drie goedgekeurde aanvragen komen uit de textielsector, drie uit de voedingssector, twee uit de handelssector en telkens één uit de metaal-, IT- en vervoerssector. Eén goedgekeurde aanvraag betreft een door de minister niet nader genoemde ‘andere’ sector. 

“De Vlaamse regering heeft de aanwending van de Brexit-veerkrachtsubsidie duidelijk onvoldoende opgevolgd”

De Brexit-veerkrachtsubsidie wordt met 12 goedgekeurde aanvragen dus fors onderbenut. Alhoewel de Vlaamse regering voor dit project 14 miljoen euro subsidie ter beschikking stelde, bedraagt het totale bedrag aan toegekende subsidies nu amper 442.942 euro, reageert Malfroot. Crevits stelt dat “het verplicht inwinnen van extern advies voor veel ondernemingen blijkbaar een drempel is om een aanvraag in te dienen, maar niet altijd noodzakelijk om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe Brexitrealiteit”. Ze kondigt nu dat externe dienstverlening voortaan niet langer verplicht wordt. Bedrijven kunnen op die manier steun aanvragen voor de eigen kosten inzake het Brexit-project. Dit voor personeelskosten om de logistieke keten van en naar het VK te verbeteren of voor de administratieve rompslomp van de douaneformaliteiten.

Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse regering weliswaar groots uitpakte met een initiatief als de veerkrachtsubsidie, maar de aanwending ervan achteraf duidelijk onvoldoende opvolgde. “Wanneer dergelijke instrumenten worden ingezet die beantwoorden aan een reële behoefte, moet erover gewaakt worden dat ondernemingen die er nood aan hebben er ook daadwerkelijk beroep op kunnen doen”, besluit Malfroot. Naast de aanpassing van de voorwaarden, is allicht ook een betere promotie op zijn plaats.