Nieuws
dinsdag, 09 apr 2024

Koninklijke dotaties moeten onmiddellijk worden stopgezet

Foto: wikimedia commons. Fernando Losada Rodríguez. Koninklijke dotaties moeten onmiddellijk worden stopgezet

De Franstalige krant Sudinfo berekende dat de koninklijke familie sinds 1993 meer dan 69 miljoen euro aan dotaties ontving. “Het is een hallucinant cijfer”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Dit jaar alleen al bedragen de dotaties aan Albert, Laurent en Astrid bijna 2 miljoen euro. Die dotaties komen nog eens bovenop de kostprijs van de Civiele Lijst en de activiteiten van de koninklijke familie, dit jaar alleen al, samen goed voor meer dan 43 miljoen euro. Voor het Vlaams Belang kunnen die bedragen veel nuttiger gespendeerd worden en moeten die dotaties onmiddellijk worden stopgezet.”

SudInfo startte haar optelsom bij het overlijden van koning Boudewijn op 31 juli 1993. Sinds die dag ontving de familie uit Laken een bedrag van welgeteld 69.234.132 euro aan dotaties. Het gaat om het bedrag dat koning Filip kreeg tot hij koning werd, op 21 juli 2013, en om het bedrag dat koning Albert sinds zijn aftreden ontving, evenals de dotaties aan prinses Astrid (sinds 2000) en prins Laurent (sinds 2001), en deze aan koningin Fabiola tot haar dood in 2014. “Van 1993 tot 2014 ontving Fabiola zomaar eventjes 27.454.036 euro aan dotaties”, aldus Vermeersch. “In die periode werd het leven van haar landgenoten alleen maar duurder, maar enige solidariteit heeft Boudewijns weduwe nooit betoond. Wel integendeel, Fabiola bracht haar vermogen, opgebouwd met belastinggeld, onder in een financiële constructie en gunde de fiscus geen cent.”

“Het verdwijnen van de monarchie komt niet alleen de belastingbetaler ten goede, maar ook de democratie”

De kostprijs van het koningshuis neemt ook ieder jaar nog toe. In 2024 steeg deze met 1,3 miljoen euro tegenover het jaar voordien. “De meerkost van het koningshuis is grotendeels te verklaren door de inflatie en de indexering”, merkt het Kamerlid op. “Om de staatsfinanciën op orde te krijgen, wordt van de werkende Vlamingen, van wie er velen moeite hebben om rond te komen, telkens een indexsprong gevraagd. Maar van de familie Van Saksen-Coburg, die aan werken een broertje dood heeft, wordt dat nooit gedaan.”

“Maar meer dan een indexatie van de koninklijke dotaties wil het Vlaams Belang de volledige afschaffing ervan”, besluit Vermeersch, die benadrukt dat de belastingbetaler voor de monarchie veel meer mag ophoesten dan enkel het bedrag van de dotaties. “Zo gaat het dit jaar om een totaal van 43.275.000 euro. Met 2.150.000 mensen, of 18,6 procent van de bevolking, die volgens de recentste cijfers van het statistiekbureau Statbel, in dit land een risico op armoede lopen, vallen die bedragen niet uit te leggen. Het is meer dan tijd om komaf te maken met het geldverslindend en middeleeuwse circus dat het koningshuis tenslotte is. Het verdwijnen ervan zou trouwens niet alleen de belastingbetaler ten goede komen, maar ook de democratie in dit land.”