Nieuws
donderdag, 04 aug 2022

“Koninklijke dotaties niet indexeren maar afschaffen”

Omdat koninklijke dotaties op geen enkele manier democratisch te verantwoorden vallen wil het Vlaams Belang deze afgeschaft zien. “We dienden hiervoor al meermaals wetsvoorstellen in”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de dotaties nog maar eens worden opgetrokken. Met de Civiele Lijst, met de Koninklijke Schenking en met hun via de Belgische Staat gegenereerd fortuin heeft de koninklijke familie dat absoluut niet nodig.”

“In de pers staat vandaag te lezen dat het loon van de royals geïndexeerd wordt omdat ‘de inflatie ook in Laken toeslaat’”, aldus Vermeersch. “Maar met dat gebukt gaan onder de inflatie zal het nogal meevallen. Het koningshuis casht dit jaar voor het eerst meer dan 40 miljoen euro. 40.687.000 euro om precies te zijn. Anders dan voor zeer vele ‘waarde landgenoten’ het geval is, kan daarmee zeker het einde van de maand gehaald worden. En er komen nog twee indexaanpassingen aan”

“Koninklijke dotaties is zinloos weggesmeten geld en in deze tijden absoluut onaanvaardbaar”

“Voor de Civiele Lijst, waarmee de koning zijn werkingskosten betaalt, was dit jaar al 12,78 miljoen euro begroot, en dat wordt nu 13,28 miljoen”, vervolgt Vermeersch. “En vergeleken met wat de koning vorig jaar kreeg, is de stijging zelfs nog groter. De Civiele Lijst stijgt met 703.000 euro of 5,6 procent. Gelet op de bedragen die in de begroting voorzien werden, krijgt Albert 35.000 euro extra, Laurent 11.000 euro en Astrid 12.000 euro. Vergeleken met vorig jaar gaat het bij Albert om 55.000 euro extra, bij Laurent om 18.000 euro en bij Astrid om 19.000 euro belastinggeld.”

Het Vlaams Belang wil de dotaties en toelages voor de koninklijke familie niet indexeren, maar afschaffen. “De democratie is ons heilig en in een zichzelf respecterende democratie kan het uiteraard niet dat een of andere eerstgeborene een politieke rol van betekenis kan spelen”, aldus Vermeersch. “En voor het overige vervullen noch de koning, noch zijn familieleden enige vermeldenswaardige functie. Dat geldverslindend boeltje moet dus maar eens dringend worden opgedoekt, en laat heel die bende voortaan eens gewoon werken voor hun geld.”