Nieuws
donderdag, 27 mei 2021

Laadpalenplan van Bart Somers: “Onrealistisch, bijsturing is nodig!”

Het Vlaams Belang, maar ook lokale besturen en burgers stellen zich kritische vragen bij het laadpalenplan van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dat in de steigers staat. Dat plan wil steden en gemeenten er toe aanzetten het aantal laadpalen op hun grondgebied te verhogen. Volgens Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) is de uitwerking ervan onvoldoende onderbouwd. “Wie thuis geen garage of oprit heeft, wat voor ongeveer 60% van alle Vlaamse gezinnen geldt, moet over de stoep een kabel naar een laadpaal aan de gevel leggen”, zei Claes in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. “Stop daarnaast ook met die groene dromen en zorg dat de Vlaming vanaf 2026 niet in de file moet staan door toedoen van een zondvloed aan elektrische wagens met een lege batterij.”

De Vlaamse regering en allerhande studies stellen dat er in Vlaanderen tegen 2030 zo’n 660.000 elektrische wagens zullen rondrijden. Daarvoor hebben we volgens wetenschappers ongeveer 66.000 laadpalen nodig. Momenteel zijn er amper 4.700. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil nu de lokale besturen aanmoedigen om creatief te zijn in het gebruiken van hun bevoegdheden en mogelijkheden. Daarom lanceerde hij een ‘vijfpuntenplan’. In de komende weken gaat Somers echter nog meer van die ideeën lanceren ter inspiratie. Al zei hij zelf dat dit niet allemaal wonderoplossingen zijn.

“Er heerst angst over kabels over de stoep en over de gevolgen voor ons elektriciteitsnet, Somers moet zijn verantwoordelijkheid nemen en ze niet afschuiven op de lokale besturen”

Volgens het Vlaams Belang zijn de plannen van Somers dan ook te kort door de bocht. Ook blijkt dat Somers niets heeft afgetoetst. “Mensen zijn - terecht - bezorgd als er kabels over de stoep zullen hangen”, reageert Claes. “Wat met rolstoelgebruikers of kinderwagens? Wie is aansprakelijk als iemand struikelt?”, vroeg Claes. “Is er geen verhoogde kans op elektrocutie en zal de verzekering dan tussen komen?” Helaas bleven concrete antwoorden uit. Wel schoof Somers de verantwoordelijk van zich af en zei hij dat creatieve stadsbesturen kunnen zorgen voor concrete oplossingen. “Daarnaast weten burgers ook niet dat ze bij het installeren weer gekeurd moeten worden én moeten betalen”, vervolgt Claes. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is niet over het plan te spreken. 

“Het lijkt wel een demarche om de federale regering, met haar tegenstrijdige beslissingen over de kernuitstap en de elektrificatie van de bedrijfswagens, uit de wind te zetten”, wierp Claes de minister voor de voeten. Een versnelde elektrificatie kan tot slot volgens de Unie van elektriciens leiden tot een stroomtekort met al die geïnstalleerde laadpalen bij particulieren. “En dat is nu net wat u met dit plan promoot. De overheid moet geld vrijmaken voor collectieve laadplekken, maar moet vooral de capaciteit van het net vergroten”, argumenteerde Claes. Het Vlaams Belang riep de minister dan ook op om die bezorgdheden mee te nemen in het plan en het beter uit te werken.