Persberichten
woensdag, 27 jul 2022

“Laat schuldige bedrijven bij mensenhandel niet vrijuit gaan”

Het Vlaams Belang wil dat ook bedrijven hard worden aanpakt wanneer zij zich schuldig maken aan exploitatie van illegalen. Het fenomeen van vage tussenbedrijven wil de partij eveneens aan banden leggen, want het is vaak via onderaannemers dat illegalen worden tewerkgesteld/uitgebuit. Dit was ook het geval bij Borealis, al bleek dat bedrijf al sinds mei zelf op de hoogte van de wantoestanden. “Bedrijven die misbruik maken van zowel illegalen als ons sociaal systeem befrauderen en eerlijk onderhandelde lonen trachten te duwen, moeten gestraft worden. In ernstige gevallen moeten effectieve celstraffen uitgesproken worden. Plat winstbejag heeft zijn grenzen. We moeten alle actoren binnen mensenhandel viseren.”

Er komt meer en meer vuiligheid naar boven in nasleep van de sociale wantoestanden op de Borealis-werf in de Antwerpse haven. Daar bleken minstens 55 illegalen uit de Filipijnen en Bangladesh schaamteloos te worden uitgebuit via een tussenbedrijf na mensenhandel. Deze ochtend bleek dat Borealis zelf echter al zeker sinds mei op de hoogte was van de uitbuiting. Een voormalige arbeidsauditeur had namelijk onregelmatigheden vastgesteld bij de tewerkstelling van een Oekraïense arbeider, en hierna werd de personeelsdienst van Borealis ingelicht, maar dit blijkbaar zonder gevolg. Het Vlaams Belang wil een hardere aanpak van dit soort bedrijven of tussenbedrijven die zich schuldig maken aan deze gewetenloze praktijken.

Te veel bedrijven gaan nu vrijuit in context van mensenhandel

“Werkgevers die illegalen tewerkstellen, riskeren volgens de wet een aantal sancties. Zo zijn ze onder meer hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de repatriëring, de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorg van de illegaal en zijn gezin”, licht Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang) toe. “De effectieve terugvordering van die kosten moet volledig en consequent gebeuren, wat nu bijna nooit het geval is.” In 2020 kreeg de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zo 679 meldingen binnen van illegale tewerkstelling. Maar slechts in 121 van deze dossiers werden werkgevers door DVZ daarvoor ook aansprakelijk gesteld. In theorie is een celstraf evenzeer mogelijk, maar ze is niet noodzakelijk en kan achterwege gelaten worden door een administratieve geldboete. Dat wil het Vlaams Belang vermijden.

“We willen niet alleen dat al deze wanbedrijven tot financiële kosten leiden”, vindt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). “Het fenomeen van tussenbedrijven - via dewelke de inzet van illegalen veelal gebeurt - moet strenger en transparanter geregulariseerd worden. We willen bovendien dat de straffen bij overtredingen verstrengd worden. Een boete is in dit soort gevallen niet voldoende. Indien er sprake is van grootschalige en ernstige uitbuiting moeten er significante en effectieve celstraffen volgen. Nu zijn er slechts eventuele straffen mogelijk tot 3 jaar, wat in België nog steeds neerkomt op niet 1 dag effectief in de gevangenis verblijven, als ze al worden uitgesproken. Bedrijven en zaakvoerders die misbruik maken van zowel illegalen als ons sociaal systeem befrauderen én eerlijke en collectief afgesproken lonen trachten omlaag te duwen, moeten gestraft worden. Plat winstbejag heeft zijn grenzen.”

Eerder diende het Vlaams Belang reeds wetsvoorstellen in om de straffen voor mensensmokkel significant te verhogen.