Nieuws
donderdag, 24 mrt 2022

“Lalieux subsidieert Brusselse en Waalse OCMW’s”

De financiering van de OCMW’s is een ingewikkeld kluwen tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gemeenten en steden zelf. “Een groot deel van die uitgaven wordt federaal gefinancierd, waaronder de uitbetaling van de leeflonen en de kosten die hieraan verbonden zijn”, zegt volksvertegenwoordiger Ellen Samyn. “Ook daar zit er een transfer van Vlaams geld naar Franstalig België.”

De federale overheid betaalde als dossierkost voor het uitbetalen van het leefloon in 2021 zo’n 91,5 miljoen euro aan alle OCMW’s in dit land, zo blijkt uit het antwoord van minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) op een vraag van Samyn. “Eind 2021 werd het bedrag daarvoor nogmaals opgetrokken tot 515 euro per dossier. In 2002, toen de regeling in voege kwam, bedroeg dit nog maar 250 euro per dossier”, aldus Samyn. “Hiermee subsidieert Lalieux (PS) vooral haar bevriende Brusselse OCMW’s die zowat 25,7 miljoen euro hiervoor ontvingen. Ook de Waalse OCMW’s kregen 42,8 miljoen euro als kosten voor die dossiers. De OCMW’s in Vlaanderen zelf kregen bijna 23 miljoen euro.”

“Vlaanderen ‘krijgt’ amper 25 procent van hetgeen federaal aan de OCMW's wordt besteed, zoals bij de andere federale subsidies die door Lalieux worden uitgekeerd”

“Het is een steeds terugkerend fenomeen dat Waalse socialisten op kosten van de federale overheid hun eigen administraties financieel ondersteunen”, vervolgt Samyn. “Vlaanderen, dat instaat voor zowat 70 procent van de federale middelen, krijgt amper een kwart van het budget en ziet zo veel geld weggesluisd worden dat ze beter zelf kan gebruiken om de armoede structureel aan te pakken. De corona- en energiecrisis hakken er ook in Vlaanderen zeer zwaar in.”

“We hebben dat geld broodnodig om onze eigen mensen te helpen. Jaar na jaar krijgen we te maken met een structurele verarming van Vlaanderen dankzij het onverantwoord PS-bestuur in Brussel en Wallonië”, besluit Samyn. “Ze klampen zich er vast aan het bestuur dankzij het uitdelen van sociale voorzieningen maar zonder de problemen structureel aan te pakken. De Waalse hangmatcultuur wordt zo verder in stand gehouden met Vlaams geld, veel geld.”