Nieuws
maandag, 15 nov 2021

Lange busritten leerlingen buitengewoon onderwijs: “Schande!”

Leerlingen van het buitengewoon onderwijs die dagelijks uren met de bus onderweg zijn naar school: het is een probleem dat al jaren aansleept. Naar aanleiding van noodkreten deze zomer kondigde de Vlaamse regering op 3 september aan voor de aanpak van de ergste situaties 1,8 miljoen vrij te maken. Het Vlaams Belang waarschuwde dat dit bedrag allerminst zou volstaan. Dit wordt nu bevestigd door een bevraging van het katholiek onderwijs waaruit blijkt dat 64 procent van de leerlingen nog steeds meer dan twee uur per dag onderweg is. “Dit was helaas te verwachten, maar niettemin een echte schande”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Wim Verheyden.

Uit de resultaten van een grootschalige bevraging van het Katholiek Onderwijs en de ouderkoepel van dat onderwijs blijkt dat 64 procent van de kinderen 's ochtends langer dan een uur onderweg is. Bij één leerling op twintig gaat het zelfs om een reistijd langer dan 150 minuten. De conclusie van het Katholiek Onderwijs is duidelijk: de 1,8 miljoen euro extra heeft niet geleid tot substantiële verbeteringen en het wordt eindelijk tijd dat er een doortastend beleid wordt gevoerd. Ook vanuit het Gemeenschapsonderwijs klinkt eenzelfde reactie.

“Van meet af aan was duidelijk dat het extra budget van 1,8 miljoen euro voor busritten een doekje voor het bloeden was.”

Wim Verheyden – die de problematiek al meermaals aankaartte bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) – reageert weinig verrast op de nieuwe cijfers, maar hoopt anderzijds dat ze de Vlaamse regering eindelijk kunnen aanzetten tot actie. “Het was meer dan duidelijk dat de vrijgemaakte 1,8 miljoen euro maar een doekje voor het bloeden was", stelt Verheyden. "De minister erkende zelf dat eigenlijk minstens 40 miljoen euro nodig is om te voorkomen dat er in de toekomst nog kinderen langer dan 3 uur per dag op de bus zouden zitten. Verder werd er door de regering nog een werkgroep opgericht, maar dat er nu nog een werkgroep wordt opgericht om oplossingen voor een probleem te bestuderen dat al zoveel jaren aansleept, getuigt ook niet echt van krachtdadig beleid.”

Het Vlaams Belang eist dat de minister nu eindelijk wel snel optreedt en ervoor zorgt dat er aan de lange busritten eindelijk een einde wordt gemaakt. “Waarom worden de middelen niet overgeheveld naar het onderwijs zelf zodat het zelf het vervoer kan coördineren? Of waarom worden de busritten niet uitgedokterd in overleg met de scholen, zoals het katholiek onderwijs zelf suggereerde? Waarom worden de lokale besturen niet meer ingeschakeld? Waar dat gebeurde, blijkt dat tot positieve resultaten geleid te hebben”, besluit Verheyden.