Nieuws
maandag, 03 apr 2023

“Leegstand van overheidsgebouwen is een onverantwoorde verkwisting”

Foto: iStock. “Leegstand van overheidsgebouwen is een onverantwoorde verkwisting”

De media berichten vandaag dat maar liefst 500.000 vierkante meter van de 887 federale overheidsgebouwen leeg zou staan. “Een cijfer dat verbazing wekt, omdat staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) het in zijn beleidsplan had over 300.000 vierkante meter”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Maar dat daarvan 100.000 vierkante meter wordt gehuurd, aan een jaarlijks bedrag van 450 miljoen euro, was wel al bekend.” Voor het Vlaams Belang moet aan deze verkwisting van belastinggeld dringend paal en perk gesteld worden.

Bij de bespreking van de beleidsnota merkte Troosters niet zonder reden op dat Michel de ‘staatssecretaris van Stilstand’ is. “Zo kondigde hij aan dat hij het bestaande patrimonium in kaart zou brengen, terwijl je toch minstens zou mogen verwachten dat zoiets permanent gebeurt”, aldus Troosters. “En daarnaast beloofde hij de toekomstige behoeften in kaart te brengen, de onnodige oppervlakten en gebouwen te verminderen, zowel wat het eigen patrimonium betreft als het gehuurde. Maar iedere concrete actie blijft helaas uit, het blijft bij plannen en aankondigen van cijfermatige doelstellingen, zoals het afbouwen gehuurde oppervlakten met 10 procent tegen 2030.”

“Enkel nodige en geschikte gebouwen moeten we behouden”

Maar intussen blijven sites zoals bijvoorbeeld het Eurostation, nabij het Brusselse Zuidstation, met een oppervlakte van 77.000 vierkante meter, gehuurd worden aan 1.400.000 euro per jaar. “En dit tot 2035”, vervolgt Troosters, “terwijl de helft ervan gewoon niet gebruikt wordt.”

Het Vlaams Belang wil dat in dit dossier eindelijk pragmatisch en daadkrachtig gehandeld wordt. “Enkel de gebouwen die we nodig hebben en die geschikt zijn, moeten behouden blijven. Alle andere moeten worden verkocht ofwel moet de huur ervan worden opgezegd”, besluit Troosters. “En we hebben uiteraard een voorkeur voor de gebouwen uit het eigen patrimonium. Dat is uitgebreid genoeg. We willen geen nieuwe huurovereenkomsten meer. Die kunnen enkel nog indien er geen andere geschikte opties zijn of wanneer de renovatie of de onderhoudskost van een eigen gebouw te hoog uitvalt.”