Nieuws
woensdag, 29 dec 2021

“Lik-op-stukbeleid moet gelden voor alle criminelen”

Het Vlaams Belang stelt vast dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de straffeloosheid wil aanpakken via een lik-op-stukbeleid met onmiddellijke boetes voor wie zich schuldig maakt aan fietsdiefstal. “Voor recidivisten en georganiseerde bendes werd geen lik-op-stukbeleid uitgewerkt”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Nochtans is dat primordiaal in de aanpak van de straffeloosheid.”

Het hoeft geen betoog dat fietsdiefstallen in dit land een plaag vormen. “Volgens schattingen van het ministerie van Justitie worden in België per dag ongeveer 230 fietsen gestolen”, aldus Bury. “Maar in werkelijkheid doet slechts een minderheid van de slachtoffers een aangifte, omdat ze ervan overtuigd zijn dat er toch geen gevolg aan wordt gegeven. Hooguit een derde van de fietsdiefstallen komt voor in statistieken.”

“Een lik-op-stukbeleid moet gelden voor elke vorm van criminaliteit, niet enkel voor fietsdiefstal”

Betrapte fietsdieven zullen vanaf 1 januari 2022 onmiddellijk een boete van 250 euro krijgen. “Volgens Van Quickenborne, die naar eigen zeggen op deze manier komaf wil maken met de straffeloosheid, wordt hiermee het signaal gegeven dat ook kleine criminaliteit wordt aangepakt”, aldus Bury. “Het spreekt voor zich dat zogenaamde kleine criminelen passend moeten worden bestraft, en dan heb ik het, anders dan de minister, niet enkel over fietsdieven. Er bestaat immers niet zoiets als kleine of verwaarloosbare criminaliteit. Elke vorm criminaliteit wordt door de slachtoffers als bijzonder storend ervaren en kan soms zelfs ronduit traumatiserend zijn.”

“We leven in een land waar gevangenisstraffen maar voor een gedeelte moeten worden uitgezeten, waar zware criminelen er vaak van afkomen met een poosje thuisdetentie, waar procedurefouten gangsters doen vrijuit gaan, waar processen kunnen worden afgekocht en waar buitenlandse dievenbendes vrij spel hebben door een gebrek aan internationale samenwerking”, besluit Bury. “Criminelen lachen met onze politie en ons gerecht. Om de straffeloosheid aan te pakken is heus meer nodig dan het invoeren van een lik-op-stukbeleid met onmiddellijke boetes voor fietsdieven.”