Persberichten
woensdag, 13 nov 2019

Links front wil nog meer immigratie

Resolutie is slag in gezicht van grote meerderheid Vlamingen

Dries Van Langenhove: “Het uitzicht op vestiging in België zal potentiële migranten alleen maar aanmoedigen hun lot in handen te leggen van gewetenloze mensensmokkelaars"

Uitgerekend de dag waarop nog maar eens bevestigd wordt dat dit land volop in een nieuwe asielcrisis zit, keurde een coalitie van Franstalige partijen, aangevuld door Groen, sp.a, PVDA en… CD&V in de bevoegde Kamercommissie een resolutie goed die alleen zal leiden tot nóg meer immigratie.

Volgens Kamerlid Dries Van Langenhove is het zonneklaar dat het door de verzamelde linkerzijde gewenste verdeelmechanisme zal zorgen voor een nieuw aanzuigeffect. “Het uitzicht op een kansrijke vestiging in Duitsland, Frankrijk of België zal potentiële migranten immers alleen maar aanmoedigen hun lot in handen te leggen van gewetenloze mensensmokkelaars en de oversteek te wagen”, klinkt het.

Specifiek vanuit de Belgische optiek moet daar nog aan toegevoegd worden dat dit land al sinds drie jaar geconfronteerd wordt met een permanente en ronduit onrustwekkende stijging van het aantal asielaanvragen. Goed voor een stijging met bijna 50 procent in nauwelijks drie jaar tijd.

De Belgische asielstatistieken tonen volgens het Vlaams Belang aan dat dit land meer dan ooit een bijzonder aantrekkelijk asiel- en immigratieland is. “De resolutie van de linkerzijde – waartoe ondertussen onmiskenbaar ook CD&V behoort –  die stelt dat  België een fair deel van de geredde migranten en vluchtelingen moet opvangen, is dan ook niet alleen overbodig, maar zelfs ronduit misplaatst. Ze is bovendien een slag in het gezicht van de grote meerderheid van de Vlamingen die haar buik meer dan vol heeft van de massa-immigratie en dat bij de jongste verkiezingen op een uiterst democratische manier duidelijk heeft gemaakt”, aldus Van Langenhove.

In plaats van mee te stappen in een systeem dat de illegale immigratie naar onze contreien nog zal aanmoedigen en vergroten moet volgens Van Langenhove eindelijk en dringend werk gemaakt worden van maatregelen die de instroom verkleinen en de uitstroom vergroten.