Nieuws
dinsdag, 15 nov 2022

Loon van de koning blijft maar stijgen

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de belastingbetaler in deze barre crisistijden opnieuw meer mag ophoesten voor het koningshuis. “Een pak meer. In 2023 zal de monarchie 40.905.000 euro kosten, 180.000 euro meer dan dit jaar”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Koning Filip krijgt maar liefst 809.000 euro extra, zodat zijn Civiele Lijst 14.037.000 euro bedraagt.”

Het loonopslag van de hele koninklijke familie is een gevolg van indexering. “Filip is inderdaad niet de enige gelukkige, ook de dotaties van Albert, Astrid en Laurent worden geïndexeerd”, aldus Vermeersch. “Het zorgt voor een fors hoger prijskaartje dan nu al aan de monarchie hangt. En de werkelijke kostprijs laat zich niet eens eenvoudig achterhalen, daarvoor moeten we op zoek naar uitgaven in verschillende ministeries en overheidsinstellingen. Zo bijvoorbeeld Defensie, dat militairen ter beschikking stelt, en de regie Der Gebouwen, die de kastelen en paleizen onderhoudt.”

“Mensen hebben meer aan een tegemoetkoming dan aan een Kerstboodschap van de Koning”

“En de federale politie staat op haar beurt dan weer in voor de lonen van de 200 agenten die zorgen voor de beveiliging van de koninklijke familie”, vervolgt Vermeersch. “Terwijl de media vandaag benadrukken dat op de lonen van die agenten twee procent bespaard zal worden, 323.000 euro op ruim 15 miljoen, durft dus niemand raken aan de lonen van de royals, die blijven omhooggaan.”

“De sterke opslag voor het Koningshuis is in deze crisistijden op geen enkele wijze te verantwoorden”, besluit Vermeersch. “En het zegt vooral veel over koning Filip als persoon dat hij tot geen enkele tegemoetkoming bereid is, zoals recent bleek uit een vraag die ik hierover stelde aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). Inhaliger en asocialer dan ons staatshoofd worden ze niet meer gemaakt. Op deze koningsdag kunnen we enkel de vurige wens uitdrukken dat de schandalige dotaties en uitkeringen worden afgeschaft en liever nog het hele Koningshuis.”