Persberichten
donderdag, 12 nov 2020

“Loonsubsidies in dienstenchequesector broodnodig om armoede te voorkomen”

Het Vlaams Belang pleit voor een loontussenkomst in de huishoudhulp zodat werkgevers in staat blijven om een normale verloning te garanderen wanneer de werkzaamheden wegvallen, zoals dat in Wallonië al bestaat. “Door de huidige coronacrisis heerst er voor een tweede maal tijdelijke werkloosheid waarbij de dienstenchequesector, die wordt gekenmerkt door lage lonen, slechts terugvalt op 70 procent van het normaal verdiende salaris. Veel huishoudhulpen kampen hierdoor met armoede” reageert Vlaams Parlementslid, Els Sterckx (Vlaams Belang).

140.000 werknemers in de dienstenchequesector hebben de laatste maanden grote loonverliezen gekend door de coronacrisis. Het merendeel van de dienstenchequekantoren sloot tijdelijk de deuren tijdens de eerste lockdown. Nu we volop in de tweede coronagolf zitten komen veel huishoudhulpen in een armoederisico terecht door inkomstenverlies omdat de diensten van huishoudhulpen nogmaals massaal geannuleerd worden. Federaal minister van Volksgezondheid verklaarde dan ook recent zonder schroom dat klanten van dienstenchequebedrijven ‘geen schrik moesten hebben’ om hun poetsvrouw te annuleren ‘omdat hun lonen toch doorbetaald worden’.

Sterckx: “Deze personen met de laagste inkomens zijn financieel het hardst getroffen en verdienen versterking”

De dienstenchequesector wordt oververtegenwoordigd door werknemers die niet beschikken over een spaarbuffer om periodes met inkomstenverlies te overbruggen. Een inkomen op de armoedegrens komt voor een alleenstaande neer op 1.187 euro per maand, voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen onder 14 jaar op 2.493 euro. In het huidige systeem van tijdelijke werkloosheid gaat een derde van het loon van deze reeds zwakke groep verloren en dit gedurende meerdere maanden. Sterckx reageert: “Met het Vlaams Belang willen wij de armoede bij werknemers met een kwetsbaar profiel aanpakken”

Tot op heden bestaan er nog geen loonsubsidies in Vlaanderen desondanks de beschikbare regionale budgetten voor de dienstenchequesector die reeds bestemd zijn voor de huishoudhulpen. Bovendien investeert Vlaanderen jaarlijks 1,4 miljard euro in de dienstenchequesector en is de sector voor 75 procent gesubsidieerd. Recent onderzoek van IDEA consult, op initiatief van departement Werk en Sociale Economie (WSE), toont de positieve terugverdieneffecten en maatschappelijke meerwaarde van de sector aan. 

“Het is broodnodig om de financiële gezondheid van werknemers in deze maatschappelijk relevante sector te vrijwaren”, besluit Sterckx. Onze fractie dient dan ook een resolutie in om de beschikbare budgetten voor de dienstenchequesector aan te wenden om de lonen van huishoudhulpen te stabiliseren in de vorm van een loonsubsidie.