Nieuws
dinsdag, 07 jun 2022

Loting voor burgerpanels totaal onzinnig

Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (cd&v) en David Clarinval (MR) willen een loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels. “Paars-groen blijft er alles aan doen om de burgers een gevoel van inspraak te geven”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “En dat terwijl echte inspraak, zoals via referenda, hen nog steeds onthouden wordt.”

“Het is bijzonder eigenaardig dat uitgerekend paars-groen, dat tegen de wil van de Vlaamse kiezer tot stand kwam, bij monde van de niet-verkozen Verlinden, naar eigen zeggen een grotere betrokkenheid van burgers in de politieke besluitvorming nastreeft”, aldus Pas. “Nu zullen daarvoor burgers worden uitgeloot. Representatief voor de bevolking is een loterij natuurlijk niet, en het is al ten zeerste de vraag hoe men die flauwekul gaat organiseren. Gaan we strootjes moeten trekken?”

“Uitgelote burgerpanels zijn al even onzinnig en contraproductief als de burgerbevraging van Verlinden”

“Toen gewezen Kamerlid Laurent Louis (ex-MR, ex-PP en ex-MLD) een tiental jaren geleden met het idee om volksvertegenwoordigers voortaan door loting aan te duiden op de proppen kwam, werd dit door toenmalig Kamervoorzitter André Flahaut (PS) terecht bestempeld als te gek voor woorden”, herinnert Pas zich. “Maar het wetsontwerp van Verlinden en Clarinval is al even bizar en evenzeer een aanfluiting van de democratie.”

“In Leuven heeft men lokaal eens geëxperimenteerd met uitgelote burgerpanels. Het leidde tot een Belgenmop. Er kwam spontaan een ander burgerinitiatief: een petitie met 800 handtekeningen tegen de adviezen van het uitgelote panel. Echt veel zotter kon het niet worden”, besluit Pas. “Zolang men geen rekening houdt met verkiezingsuitslagen en zolang referenda verboden blijven, klinken alle paars-groene woorden over democratie en burgerparticipatie heel ongeloofwaardig en vooral heel vals.”