Nieuws
donderdag, 02 jun 2022

Maak eindelijk werk van één distributienettarief voor heel Vlaanderen

Het Vlaams Belang wil dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een eengemaakt distributienettarief voor heel Vlaanderen. Vandaag wordt het onderdeel ‘distributiekost’ op de energiefactuur bepaald door de regio waarin je woont. Dat leidt soms tot bizarre en ronduit onrechtvaardige situaties waarbij een gezin meer moet betalen dan de overburen, enkel en alleen omwille van de ligging van hun woning. “Het Vlaams distributienetlandschap moet echt dringend hervormd en klaargestoomd worden voor de 21e eeuw”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang). “De achterhaalde structuur waarbij een tiental intercommunales instaan voor de distributie van energie leidt tot onrechtvaardige situaties en is inefficiënt.”

De distributienetbeheerders staan in voor het leveren van aardgas en elektriciteit bij gezinnen (en bedrijven) thuis en rekenen daarvoor een kost aan op de energiefactuur. Momenteel zijn die distributienetbeheerders een tiental energie-intercommunales, samenwerkingsverbanden tussen een aantal gemeentes binnen een bepaalde regio. Het is door deze verdeling van Vlaanderen in verschillende distributienetregio’s dat de kost die men betaalt verschillend is over heel Vlaanderen. Een gezin in West-Vlaanderen betaalt voor elektriciteit bijvoorbeeld gemiddeld 352 euro aan distributiekosten, maar datzelfde gezin zou in Limburg slechts 202 euro aan kosten betalen.

“Er bestaat geen rechtvaardiging voor deze situatie”, oordeelt Bart Claes. “Zeker in een tijd waarin steeds meer mensen de energiearmoede worden ingeduwd.”

“We hebben nood aan één distributienettarief en één beheerder in handen van de Vlaamse overheid”

“In 2018 ontstond Fluvius uit de fusie tussen Eandis en Infrax en er werd ons toen beloofd dat dit zou leiden tot efficiëntiewinsten en een lagere energiefactuur”, zegt Claes. “Maar het enige dat werd bereikt, is dat er een façade werd gezet voor de vele schimmige intercommunales die het distributienetlandschap echt in handen hebben.” Het Vlaams Belang pleit al langer voor een grondige hervorming van de manier waarop het Vlaamse distributienet is georganiseerd en wil de bevoegdheden volledig uit handen nemen van de lokale besturen en hun intercommunales. “We hebben nood aan een echt eengemaakte distributienetbeheerder in handen van de Vlaamse overheid”, vervolgt het Vlaams Parlementslid. “Dat zou problemen zoals de verschillen in distributiekosten oplossen en bovendien tot heel wat efficiëntiewinsten leiden. Er kan zo ook bespaard worden op de vele politiek benoemde en goedbetaalde postjes in de verschillende intercommunales.”

Ook het regeerakkoord van de Vlaamse regering maakt melding van een vereenvoudiging van het landschap van distributienetbeheerders en bepleit een “herschikking bij de distributienetbeheerders”. Maar resultaten zijn tot nu toe volledig uitgebleven. Claes interpelleerde daarom Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) hier al over in oktober vorig jaar.

“De minister blijft echter voet bij stuk houden en wil niet verder gaan dan de intercommunales vriendelijk te vragen of ze een fusie zouden zien zitten”, besluit Claes kritisch. “Zonder een omslag in het beleid zal de vereenvoudiging er niet komen en zal de Vlaming met een onrechtvaardig verdeelde distributiekost opgezadeld blijven zitten.”