Persberichten
woensdag, 28 feb 2018

Maar liefst 46% van de gecontroleerde buitenlandse vrachtwagens op onze wegen blijkt overladen

Guy D’haeseleer: “Ondanks hoge overtredingsgraad en het gevaar voor de verkeersveiligheid wordt het aantal controles jaar na jaar afgebouwd. Onbegrijpelijk”

In 2017 voerden wegeninspecteurs 3.612 controles op een mogelijke overlading van vrachtwagens. Hiervan gebeurden er 1.300 controles op buitenlanders, of 36% van het totaal aantal controles. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mobiliteit Ben Weyts op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

De 3.612 controles leidden tot de vaststelling van maar liefst 1.380 overtredingen. Er werden 593 PV’s opgemaakt ten laste van buitenlanders en 787 PV’s ten laste van Belgen. Daarmee bleek liefst 38% van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding te zijn. Bij buitenlandse vrachtwagens was dat zelfs 46%. Bij Belgen 34% Maar liefst 43% van het totale aantal boetes werd uitgeschreven aan buitenlanders.

Ondanks de hoge overtredingsgraad – bij Belgen en meer nog bij buitenlanders – daalt het aantal controles jaar na jaar. In 2013 vonden er immers nog 4.505 controles plaats, bijna 900 meer dan in 2013. In 2015 was het aantal al gezakt tot 4.066 om in 2017 dus verder te dalen tot 3.612.

Terwijl het aantal controles fors op overlading in dalende lijn gaat, zien we bij het geïnde bedrag in 2017 net een forse stijging. In 2015 werd 661.350 euro geïnd, in 2017 maar liefst 1.055.020 euro. Dat lijkt erop te wijzen dat de zwaarte van de overladingen en dus de overtredingen fors oploopt. Voor buitenlanders is er bij overtredingen een onmiddellijke inning voorzien.

Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer reageert op de cijfers: “Het gevaar en de negatieve gevolgen van overlading kunnen niet worden onderschat. Een overladen vrachtwagen veroorzaakt schade aan onze wegen, maar is door de langere remweg ook een gevaar voor de verkeersveiligheid. Ik betreur dan ook dat het aantal controles wordt afgebouwd en dat in een tijd waarin meer aandacht besteed wordt aan verkeersveiligheid en we regelmatig geconfronteerd worden met vrachtwagens die in de staart van een file inrijden. De verminderde aandacht voor de controle op overladingen is een gevolg van de zesde staatshervorming die de Wegeninspectie bijkomende taken oplegde, waardoor er minder tijd rest voor deze controles. Het aantal controles op overladingen moet opnieuw de hoogte in, met een focus op buitenlandse vrachtwagens. Het spreekt voor zich dat bijkomende aanwervingen noodzakelijk zijn.”