Nieuws
vrijdag, 08 sep 2023

Maatregelen noodzakelijk om voedselbanken te redden

Foto: iStock. Maatregelen noodzakelijk om voedselbanken te redden

In Frankrijk kampen de voedselbanken met enorme tekorten. Terwijl het aantal mensen in armoede alsmaar toeneemt, komt er minder voedsel binnen. Bovendien waren de kosten nog nooit zo hoog. Ook in dit land dreigen de voedselbanken opnieuw in moeilijkheden te komen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Minister van armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) moet dringend maatregelen nemen om dit te voorkomen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Het Vlaams Belang pleit voor meer middelen en het fiscaal aantrekkelijker maken van schenkingen aan voedselbanken.”

De combinatie van meer mensen in armoede, minder voedselproducten en stijgende uitgaven leidt tot tekorten in de Franse voedselbanken. Volgens Patrice Douret, voorzitter van Restaurants du Cœur, is het als er niets gebeurt binnen drie jaar gedaan met de Franse voedselbanken. Samyn wijst erop dat ook in België de voedselbanken met dezelfde problemen kampen. Vorig jaar waren de tekorten al enorm. “Om sociale drama’s deze winter te vermijden, zijn dringende maatregelen noodzakelijk. Maar als Vivaldi geen actie onderneemt, zullen ook onze voedselbanken afglijden in Franse toestanden.”

“Als Vivaldi geen actie onderneemt, zullen ook onze voedselbanken afglijden in Franse toestanden.”

Het Vlaams Belang stelt twee concrete maatregelen voor. “Allereerst pleiten we voor het fiscaal aantrekkelijker maken van schenkingen aan voedselbanken”, aldus Samyn. “De fiscale bevoordeling, in vergelijking met schenkingen aan voedselbanken, van initiatieven zoals Too Good To Go, om voedselverspilling tegen te gaan, moet stoppen. “Verder willen we meer middelen vrijmaken voor de voedselbanken”. Het Kamerlid riep bevoegd minister Lalieux verschillende keren tevergeefs op hier werk van te maken en stelde vast dat socialistisch beleid niet noodzakelijk sociaal beleid betekent. “Terwijl onze mensen in armoede in de kou blijven staan, vloeit er jaarlijks twee miljard euro -voornamelijk Vlaams- belastinggeld naar ontwikkelingshulp.”

“Om Franse wantoestanden te vermijden, moet Vivaldi dringend maatregelen nemen”, concludeert Samyn. “Als men nu niets doet, zijn sociale drama’s, zoals vorige winter, onvermijdelijk. Het Vlaams Belang pleit voor meer middelen en het fiscaal aantrekkelijker maken van schenkingen aan voedselbanken.”