Nieuws
donderdag, 18 nov 2021

Maatregelen Overlegcomité steunen te weinig op wetenschappelijke kennis

De nieuwe covidmaatregelen, bovenop het reeds schandalige CST-ticket en de pandemiewet, zijn voor het Vlaams Belang meer dan een brug te ver. “We hebben niet enkel ernstige bedenkingen bij het nut van sommige maatregelen, zoals de mondmaskerplicht voor kinderen, maar vooral bij de wijze en het gemak waarop de vrijheid van de mensen wordt beperkt”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Namelijk niet gesteund door wetenschappelijke bevindingen en zonder enige transparantie.”

“De corona-aanpak werd van begin af aan gekenmerkt door een totaal gebrek aan samenhang en visie”, aldus Pas. “Paniekvoetbal, maar vaak ook politiek weloverwogen bangmakerij zorgden voor een veelheid van regels en regeltjes, die lang niet allemaal nuttig zijn gebleken.”

“Een effectieve corona-aanpak vergt doordachte en nuttige maatregelen, gestoeld op wetenschappelijke kennis”

“Neem nu de coronapas, dat onding heeft enkel voor discriminatie en voor een tweedeling in de maatschappij gezorgd”, vervolgt Pas. “De Vlaamse regering ging akkoord met de invoering ervan, zodat er geen mondmaskers meer nodig zouden zijn in de horeca. Het resultaat zien we nu: er is zowel een coronapas als een mondmaskerplicht. Het loutere feit dat we weer met z’n allen het mondmasker moeten dragen, toont ontegensprekelijk aan dat de coronapas niet werkt.”

“Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouw voor de vrijheidsbeperkende maatregelen is onaanvaardbaar. We dienen maatregelen op te volgen waarvan niet wordt aangetoond dat ze effectief zijn in de strijd tegen het virus, laat staan dat zou worden aangetoond wat het effect ervan op de economie zou zijn”, besluit Pas. “We weten immers uit de laatste data dat er amper besmettingen plaatsvinden op de werkvloer, dus een algemene verplichting tot thuiswerk moet dan wat precies oplossen? En ineens na bijna twee jaar besluit men dat jongere kinderen onder twaalf het grote gevaar zijn? Gaan we volgend jaar dan kinderen van zes maskeren? En al even onaanvaardbaar is het ontbreken van elke transparantie, wat natuurlijk samenhangt met dat gebrek aan wetenschappelijke onderbouw.”