Nieuws
donderdag, 28 mrt 2024

Maatregelen tegen overbevolking in gevangenissen volkomen ontoereikend

Foto: iStock. Maatregelen tegen overbevolking in gevangenissen volkomen ontoereikend

Het Vlaams Belang verbaast er zich niet over dat de gevangenisvakbonden vandaag hun overleg met minister van Justitie Paul van Tigchelt (Open Vld) hebben stopgezet. “De door de minister voorgestelde maatregelen om de overbevolking en de agressie in de gevangenissen terug te dringen, werden door de bonden terecht ontoereikend bevonden”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. 

De overbevolking in onze penitentiaire instellingen is, net als de ermee gepaard gaande agressie binnen de gevangenismuren, een structureel probleem dat al tientallen jaren aansleept. De cijfers zeggen alles: op 1 maart 2024 waren er 12.316 gedetineerden voor 10.743 plaatsen, wat neerkomt op een overbevolking van 15 procent. “En naar de oorzaak hiervan is het niet ver zoeken”, aldus Dillen. “Volgens de meest recente cijfers, uit 2023, bestaat 43 procent van de gevangenisbevolking uit vreemdelingen, mensen met de dubbele nationaliteit niet eens meegerekend. En daarvan is 75 procent zelfs illegaal.”

“Van Tigchelt wil het gevangenispersoneel met een kluitje in het riet sturen”

“Op geen enkel ogenblik heeft de federale regering deze problematiek ernstig genomen”, vervolgt Dillen. “Onder minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) waren er vele aankondigingen die nooit gerealiseerd werden, maar ook van zijn opvolger Van Tigchelt vallen geen oplossingen te verwachten.” Dillen verwijst hierbij onder meer naar de vijftien beloofde detentiehuizen voor kortgestraften waarvan er nog maar twee in gebruik zijn, en naar de zes beloofde transitiehuizen waarvan momenteel de eerste twee worden gebouwd. “En eenzelfde verhaal voor de duizend geïnterneerden die in onze gevangenissen zitten, maar thuishoren in psychiatrische centra… Om de overbevolking tegen te gaan beloofde de regering bij haar aantreden versneld werk te maken van de bouw van deze centra, maar de eerste zal niet openen voor 2029.”

“En terwijl de voor de hand liggende oplossingen voor de overbevolking, met name criminele vreemdelingen hun straffen in het land van herkomst te doen uitzitten, achterwege blijven, en de beloftes van meer plaatsen slechts voor een fractie werden ingelost, trachtte Van Tigchelt op het overleg het gevangenispersoneel met een kluitje in het riet te sturen”, aldus nog het Kamerlid. “Want anders kan je zijn voorstel om de overbevolking tegen te gaan door het penitentiair verlof te verlengen niet noemen. Dat gaat amper over 167 plaatsen.”

“Zolang Van Tigchelt weigert de oorzaken van de problematiek te benoemen, en zolang er enkel valse beloftes worden gedaan aan het gevangenispersoneel, zal er geen einde komen aan de gewelddadige incidenten en zullen regelmatig stakingen volgen”, voorspelt Dillen. “Dat is het intrieste gevolg van dit wanbeleid.”