Persberichten
donderdag, 08 okt 2020

Malaise bij War Heritage Institute: VB eist nieuwe audit Rekenhof en inzagerecht bestuursverslagen

In de Kamercommissie Landsverdediging kwam de directeur van het War Heritage Institute (WHI) - een koepelorganisatie die enkele federale instellingen, musea en sites die werken rond oorlogsherinnering beheert - reactie geven op een audit van het Rekenhof. Een kritische auditvooral rond organisatie en personeel. “Er is dringend nood aan een opvolgaudit door het Rekenhof, stelt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang), die ook inzage vraagt in de verslagen van de Raad van Bestuur van het WHI.

Directeur ad-interim Michel Jaupart erkent dat er problemen zijn bij het WHI, maar hoopt, door een aan de gang zijnde reorganisatie van de administratie, op korte termijn de verschillende entiteiten binnen het WHI weer gestroomlijnd te laten werken. Maar het Vlaams Belang is allerminst gerustgesteld, en neemt de kritiek van de audits van zowel het Rekenhof als van Mensura ter harte. “Er wordt veel te weinig rekening gehouden met de aanbevelingen die het Rekenhof en Mensura vooropstelden in hun analyses”, aldus nog Ponthier.

Bovendien wordt de Kamerleden de inzage in de verslagen van de Raad van Bestuur niet toegestaan, zogezegd om privacy-redenen. Nochtans vormen deze verslagen een goed inzicht in wat er werkelijk speelt achter de schermen van het WHI. “Het Vlaams Belang zal bij de bevoegde minister alvast de verslagen opvragen”, stellen ook Kamerleden Steven Creyelman en Kurt Ravyts. “Het is ongehoord dat het parlement geen inzagerecht zou hebben in de verslagen van een organisatie die het beheer van enkele federale instellingen waarneemt.