Nieuws
dinsdag, 19 mrt 2019

Marrakeshpact is wél degelijk bindend volgens Europese Commissie

Tijdens de goedkeuringsfase van het uiterst omstreden VN-migratiepact, ook gekend als het Marrakeshpact, beweerden de voorstanders te pas en te onpas dat de tekst ‘niet-bindend’ was. Ook de tekst van het Marrakeshpact vermeldt expliciet het niet-bindende karakter ervan.

Nu heeft de Europese Commissie een verrassing in petto. In een nota getiteld “De juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties”,gedateerd op 1 februari 2019 maar nu pas uitgelekt, stelt de juridische dienst van de Commissie dat de tekst voor EU-lidstaten wel degelijk bindend is.

De Commissie beroept zich hiervoor op een aantal obscure bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de EU, onder meer artikel 208(2): “De Unie en de lidstaten houden zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die zij in het kader van de Verenigde naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven”.

Paragraaf 46 van de nota stelt: Er moet worden besloten dat het VN-Migratiepact juridische effecten heeft, gezien het op beslissende wijze de inhoud van EU-wetgeving kan beïnvloeden.”

“Overeenkomstig het principe van loyale samenwerking moeten de lidstaten het bereiken van doelstellingen van de Unie faciliteren, met inbegrip van de implementering van het VN-Migratiepact. Tegelijkertijd moeten zij zich onthouden van elke handeling die het bereiken van deze doelstellingen in gevaar kan brengen”, bepaalt de laatste paragraaf van de nota.

Europees Parlementslid Gerolf Annemans wil van de Commissie weten of ze de nota van haar juridische dienst volgt. Indien wel zou dat betekenen dat het Marrakeshpact wel degelijk bindend is, maar dan enkel voor EU-lidstaten en niet voor de andere deelnemende landen. Dit gaat lijnrecht in tegen de verklaringen van de verschillende regeringsleiders, waaronder die van premier Michel. 

Het Vlaams Belang zal met de ENF-fractie elke poging van de Europese Commissie of welke instantie dan ook om het Marrakeshpact via een omweg toch bindend te maken, met alle mogelijke democratische middelen bestrijden.

Bijlage: nota Juridische Dienst van de Europese Commissie betreffende de "juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties”.

Dimitri Hoegaerts
Woordvoerder Gerolf Annemans