Nieuws
woensdag, 12 dec 2018

Mars tegen Marrakesh: Vlaams Belang onthutst over flagrante schending van grondwettelijk recht op vergaderen

Vlaams Belang steunt organisatoren in hun juridische strijd

Het Vlaams Belang reageert onthutst op de beslissing van Brussels minister-president Vervoort en burgemeester Close om de aangekondigde Mars tegen Marrakesh te verbieden. Vooral de beweegredenen van het verbod stoten het Vlaams Belang tegen de borst. Zo stelde de Brusselse excellenties dat er geen sprake kan zijn “van het toelaten van een bruine mars”. Naast het feit dat deze uitspraak de waarheid geweld aandoetgaat ze ook lijnrecht in tegen twee essentiële pijlers van onze grondwet: de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van vergaderen. Nooit mag de toelating van een manifestatie immers worden geweigerd in functie van de doelstellingen ervan.

Het Vlaams Belang steunt de organisatoren dan ook voluit in hun juridische strijd tegen dit ongrondwettelijk verbod. Blijkbaar kunnen anno 2018 illegalen onverstoord door de straten van onze hoofdstad lopen, maar wordt een democratische manifestatie van ongeruste burgers verboden. Wij nemen er akte van.   

Naast juridische zijn er ook democratisch-inhoudelijke argumenten tegen dit verbod. Een overgrote meerderheid van de bevolking slikt de nefaste gevolgen van het Marrakesh-immigratiepact niet. Ten bewijze de talloze onderzoeken en recent nog de enquetes van de verschillende mediakanalen, waaronder deze van de openbare omroep. Vanuit democratisch oogpunt is het dan ook verwerpelijk dat deze zwijgende meerderheid, die zich verenigt in een vreedzame manifestatie, doodleuk wordt gemuilkorfd. Praktijken die we vooralsnog enkel in Noord-Korea of Iran zagen, krijgen in het Brussel van de PS blijkbaar onverstoord navolging.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang