Nieuws
vrijdag, 11 jun 2021

“Mediaminister Dalle moet garanderen dat gesjoemel bij VRT stopt”

Het Vlaams Belang eist duidelijkheid over de uitvoering van de aanbevelingen die door Audit Vlaanderen werden opgesteld voor de VRT na vaststelling van vergaande onregelmatigheden bij de openbare omroep. “Het feit dat er een gerechtelijk onderzoek komt bij een openbare omroep die afhankelijk is van publieke middelen is behoorlijk frappant”, zei Vlaams Volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement. “Daarom moet het Vlaams Parlement ook inzage krijgen in het actieplan van de VRT om te kunnen opvolgen of de aanbevelingen effectief worden nageleefd”, alsnog Slootmans.

Eind mei raakte bekend dat er een gerechtelijk onderzoek bij de VRT komt na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen. Belangenvermenging, schending van de wet op overheidsopdrachten, privé-aankopen met VRT-gelden, indicaties van corruptie, vriendjespolitiek en integriteitsproblemen lagen aan de oorzaak. Audit Vlaanderen stelde zelf dat dit nog maar het topje van de ijsberg was. In een recente beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT werden de vrij verregaande aanbevelingen van Audit Vlaanderen om schoon schip te maken bij de openbare omroep integraal opgenomen. Klaas Slootmans (Vlaams Belang) peilde in het Vlaams Parlement naar de uitvoering van de aangegane verbintenissen.

“De rapportage over de aanbevelingen van Audit Vlaanderen moet transparant zijn”

“Er ging een jaarlijkse rapportage komen over de implementatie van die aanbevelingen, een actieplan, een zerotolerancebeleid bij het niet-respecteren van de regels, aankoopprocedures zouden worden aangescherpt en er ging transparantie komen in die exclusiviteitscontracten”, wierp Slootmans de minister voor de voeten. Uit het antwoord van Dalle blijkt dat deze aanbevelingen zouden worden geïmplementeerd. “Laat ons ten zeerste hopen, want als in de toekomst blijkt dat men niet de nodige maatregelen nam, zal de geloofwaardigheid van de VRT definitief onder het vriespunt zakken.”

“Daarnaast moet de nultolerantie ook voorbeelden stellen met betrekking tot de fouten die zich in het verleden hebben voorgedaan”, gaat Slootmans verder. De rotte appels moeten eruit”. 

Slootmans vroeg tot slot of het parlement inzage kan krijgen in het actieplan dat de VRT opmaakt op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen. Dalle weigerde echter. “Woorden wekken, voorbeelden strekken”, besluit Slootmans. “En die blijven tot nader order uit”.