Persberichten
dinsdag, 13 dec 2022

Meer cursisten in VDAB-lerarenopleiding, maar ook groot aandeel niet-geslaagden

Foto: iStock. Meer cursisten in VDAB-lerarenopleiding, maar ook groot aandeel niet-geslaagden

Op vier jaar tijd is het aantal cursisten dat via VDAB een lerarenopleiding volgt meer dan verdrievoudigd. De stijging is zeker positief en gezien het urgente lerarentekort kunnen we iedere bekwame leraar extra zeker gebruiken”, reageert Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). Het aantal niet-geslaagden en personen dat hun opleiding voortijdig stopzette, is echter gestegen met een factor 5,5. Het is volgens het Vlaams Belang aan de VDAB om kandidaten zorgvuldig te screenen en hun slaagkansen in te schatten voordat ze deze laten starten. De belastingbetaler bekostigt immers deze opleidingen en dan moeten we als maatschappij hier ook rendement zien”, besluit Laeremans.

Het aantal cursisten dat via een VDAB-opleidingscontract een lerarenopleiding volgt, is op vier jaar meer dan verdrievoudigd. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) op vraag van Vlaams Belang-parlementslid Jan Laeremans. Terwijl in 2018 slechts 439 personen een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT) gericht op een job in het onderwijs volgden, waren dat er 1.480 in 2021. OKOT’s zijn voltijdse opleidingen van één tot drie jaar waarmee mensen een diploma voor een knelpuntberoep kunnen halen. VDAB screent de kandidaten op hun motivatie en betaalt de opleiding terwijl de cursisten hun werkloosheidsuitkering behouden. Vooral de verkorte educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs voor mensen die al een ander bachelordiploma bezitten, zit in de lift. De stijgende trend is ook te zien in het aantal afgeleverde lerarendiploma’s. Die zijn in dezelfde periode gestegen van 97 naar 368. In de eerste jaarhelft van 2022 werden er al 280 lerarendiploma’s via deze opleidingen behaald.

“De stijging is zeker positief en gezien het urgente lerarentekort kunnen we iedere bekwame leraar extra zeker gebruiken”, reageert Laeremans. “In de toekomst zullen zij-instromers is ons onderwijs een steeds grotere rol innemen.” 

“VDAB moet kandidaten zorgvuldig screenen en hun slaagkansen inschatten”

Die stijgende inschrijvingscijfers zijn echter niet zomaar een goednieuwsshow, want het aantal niet-geslaagden en personen dat hun opleiding voortijdig stopzette, is gestegen met een factor 5,5. In 2018 ging dit nog maar om 99 niet-succesvolle cursisten, in 2021 waren dat er 549. “Niet iedereen is in de wieg gelegd voor het lerarenberoep”, aldus Laeremans. “De opleidingen en stages zijn intensief en velen haken dan ook af, net zoals in de reguliere lerarenopleiding.” 

Het is volgens het Vlaams Belang aan de VDAB om kandidaten zorgvuldig te screenen en hun slaagkansen beter in te schatten voordat ze deze laten starten. “De belastingbetaler bekostigt immers deze opleidingen en dan moeten we als maatschappij hier ook rendement zien”, besluit Laeremans. “Daarnaast horen we hier en daar wat kritiek over de kwaliteit van de leraren die snel-snel worden opgeleid in verkorte trajecten. Daar moet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met de lerarenopleidingen ook aan werken. Het lerarentekort is namelijk niet enkel een kwantitatief, maar ook en vooral een kwalitatief probleem.”