Persberichten
vrijdag, 03 mrt 2023

Meer dan 70% moskeesubsidies komt terecht bij Diyanet en Milli Görüs

In 2021 vloeiden 771.179 euro subsidies naar de 27 erkende moskeeën in Vlaanderen. Opvallend is dat daarvan maar liefst 450.178 euro terecht kwam bij de twaalf erkende moskeeën die aangesloten zijn bij het door de Turkse overheid aangestuurde Diyanet-netwerk. Daarnaast ging er nog eens 98.695 euro naar de vier erkende Milli Görüs-moskeeën. “Op dit moment vloeit dus meer dan 70 procent van de moskeefinanciering naar één van deze twee vanuit Turkije aangestuurde netwerken”, stelt Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) vast. “Bart Somers moet deze moskeeën op droog zaad zetten als het hem ook maar enigszins menens is met zijn nieuwe erkenningsvoorwaarden. Volgens de nieuwe wetgeving kunnen moskeeën niet erkend en gesubsidieerd worden wanneer hun bazen zich in het buitenland bevinden.”

In 2021 pakte Bart Somers uit met een nieuw eredienstendecreet dat nieuwe erkenningen van moskeeën mogelijk moest maken en dat – volgens de minister – ook de buitenlandse invloed in de moskeeën zou moeten tegengaan. De beslissingen in de erkende en gefinancierde moskeeën zouden niet langer in landen als Marokko of Turkije mogen worden gemaakt. De erkenningsvoorwaarden gelden bovendien niet enkel voor de 77 moskeeën die inmiddels een ontvankelijk verklaarde erkenningsaanvraag indienden, maar ook voor de 27 door vorige Vlaamse regeringen reeds erkende moskeeën.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag die Janssens van minister Somers ontving, blijkt dat de uitdaging niet min is. Niet alleen behoren van de 27 erkende moskeeën er liefst twaalf tot het door de Turkse regering aangestuurde Diyanet-netwerk en vier tot Milli Görüs, bovendien vloeit meer dan 70% van het totale bedrag aan subsidies naar de bij deze netwerken aangesloten moskeeën. “In 2021, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, werd er 771.179 euro subsidies uitgekeerd aan in totaal 27 erkende moskeeën. Daarvan kwam 450.178 euro terecht bij de Diyanet-moskeeën en 98.695 euro bij Milli Görüs-moskeeën.”  Na de Marokkaanse Assounah-moskee die het hoogste subsidiebedrag ontving (63.079 euro), bestaat de top-5 van moskeeën die in 2021 de meeste subsidies ontvingen overigens volledig uit Diyanet-moskeeën: Hicret uit Sint-Niklaas (49.000 euro), Yunus Emre uit Genk (48.422 euro), Fatih eveneens uit Genk (44.436 euro) en Selimiye  uit Lommel.

"Als Somers zijn geloofwaardigheid maar enigszins wil behouden, kan hij niet anders dan de erkenning van de Diyanet- en Milli Görüs-moskeeën in te trekken"

Somers stelt nu dat de opgerichte Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst (ISD) momenteel een onderzoek voert om na te gaan of de Diyanet-moskeeën voldoen aan de erkenningsverplichtingen. “Erkenningsvoorwaarden opleggen is één zaak. De moed hebben om ze af te dwingen een andere, zo heb ik de voorbije jaren helaas al te vaak moeten vaststellen”, stelt Janssens. “Ik moet Somers nog even het voordeel van de twijfel geven, maar als hij zijn geloofwaardigheid maar enigszins wil behouden, kan hij niet anders dan de erkenning van de Diyanet- en Milli Görüs-moskeeën in te trekken. Als het van het Vlaams Belang afhangt, blijft het overigens niet enkel bij een schrapping van de erkenning. “Ook niet-erkende moskeeën mogen immers gewoon verder actief blijven, maar dan zonder overheidsfinanciering. Onze naïviteit wordt door het Turkse Erdogan-regime misbruikt om via die moskeeën de integratie van mensen die hier leven doelbewust te saboteren. Dit mag niet langer geduld worden. Die moskeeën moeten toe!”