Persberichten
zaterdag, 28 jan 2023

Meer nodig dan verlenging raamcontract in strijd tegen fraude met sociale woningen

Foto: iStock. Meer nodig dan verlenging raamcontract in strijd tegen fraude met sociale woningen

De voorbije twee jaar werden in Vlaanderen 322 sociale huurders betrapt met een onroerend goed in het buitenland. In Limburg waren dat er zelfs 186. “Gelet op het hoge aantal overtreders verlengt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) het raamcontract met de onderzoeksbureaus”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer. “Op die manier blijft hij in de marge prutsen en blijft een noodzakelijk daadkrachtig beleid tegen de fraudeurs uit.”

Het Vlaams Belang kan op basis van deze recent vrijgegeven cijfers enkel concluderen dat nog heel veel allochtone sociale huurders onterecht een sociale woning toegewezen krijgen. “Van Vlaamse sociale huurders wordt via de kruispuntbanken tot op het bot onderzocht of ze geen onroerende eigendommen hebben”, aldus D’haeseleer. “Dit in tegenstelling tot allochtone sociale huurders die slechts een verklaring op eer dienen te ondertekenen dat ze geen eigendom in het buitenland bezitten. Over deze vorm van discriminatie horen we echter geen enkele partij in het Vlaams halfrond spreken.”

“Het is bijzonder voorbarig van Diependaele om te beweren dat het beleid zijn vruchten afwerpt”

“Het huidige raamcontract en de nu uitgevoerde controles zijn beter dan helemaal geen controles zoals vroeger het geval was”, vervolgt D’haeseleer. “Maar het blijft een druppel op een hete plaat.” Het Vlaams Belang wijst erop dat amper een derde van de sociale woonactoren in Vlaanderen onderzoeken uitvoeren en dat in grote centrumsteden als Gent (WoninGent heeft bijvoorbeeld ongeveer 10.000 sociale huurders) en Leuven er helemaal geen controles bestaan. “Het hoera-geroep van Diependaele vandaag in de media is dan ook misplaatst. Het is bijzonder voorbarig om te beweren dat het beleid zijn vruchten afwerpt.”

Volgens de minister betalen de onderzoeken zichzelf nu meer dan terug. Er wordt 100 procent van het onderzoek terugbetaald als er eigendom wordt aangetroffen en 75 procent als dat niet het geval is. Dat heeft de Vlaamse overheid al één miljoen euro gekost, maar volgens Diependaele bedraagt de return een veelvoud daarvan. “Hij stelt dat frauderende huurders de onterecht verkregen sociale kortingen moeten terugbetalen en dat er woningen vrijkomen voor mensen die er wel recht op hebben”, aldus nog D’haeseleer. “Maar hierover zou hij beter geen uitspraken doen, want hij blijft steeds het antwoord schuldig op onze vragen hoeveel van deze fraudeurs daadwerkelijk hun sociale woning verlaten hebben en over het bedrag van de sociale korting dat reeds teruggevorderd is.”

“De minister verlengt nu het raamcontract, maar mist de kans om dit eerst in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement te bespreken”, merkt D’haeseleer tot slot op. “Als je de resultaten bekijkt van de huidige onderzoeken en het feit dat de helft van de gevoerde onderzoeken het bewijs leveren van buitenlandse eigendommen, lijkt het moment aangebroken om het net verder te sluiten. Met 182.436 Vlaamse gezinnen op een jarenlange wachtlijst voor een sociale woning, zou een efficiënte, degelijke en volledige controle op buitenlandse eigendommen een echt verschil maken. We zullen dit dossier dan ook van kortbij blijven opvolgen.”