Nieuws
vrijdag, 24 nov 2023

Meer verkeersveiligheid? Niet met Vivaldi

Meer verkeersveiligheid? Niet met Vivaldi

Van de grote ambities van Vivaldi om de verkeersveiligheid te verbeteren is niets in huis gekomen. In de plenaire vergadering stelde Kamerlid Frank Troosters de hele regering hiervoor aansprakelijk. Hij drong er bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ook op aan om na alle verloren tijd eindelijk aan de slag te gaan voor meer verkeersveiligheid. “Onenigheid binnen de regering maakte tot nu toe elk initiatief onmogelijk, en dat terwijl het aantal verkeersdoden onder Vivaldi alleen maar is gestegen.”

Op het vlak van verkeersveiligheid klonk de Vivaldiregering bij haar aantreden bijzonder ambitieus. “De regering stapte bijvoorbeeld in het traject ‘All For Zero’, waarin gestreefd werd naar nul verkeersdoden tegen 2050. En met Gilkinet zou er, anders dan met zijn voorgangers, een nieuwe wegcode komen, evenals proefprojecten met controle van camera’s op het gsm-gebruik achter het stuur”, aldus Troosters. “Wel, we wachten er nog steeds op. Alles zit geblokkeerd omwille van ruzie hierover binnen de regering.”

“Vivaldi heeft het verkeer alleen onveiliger gemaakt”

“En dat geldt ook voor de in de beleidsverklaring uitdrukkelijk vermelde aanpak van recidivisme”, gaat Troosters verder. “Voor de regeringspartijen cd&v en Vooruit was dit naar eigen zeggen zeer belangrijk, maar als er de voorbije jaren al eens een initiatief hiervoor werd genomen, kwam het – telkens omwille van het gebrek aan eendracht binnen de regering - niet eens tot een stemming. Ik denk dan aan de invoering van een rijbewijs met punten, waar het Vlaams Belang overigens geen voorstander van is.”

“De cijfers zijn wat ze zijn. In 2020 vielen er 499 verkeersdoden te betreuren op onze wegen. In 2021 waren dat er 516. En in het laatste jaar waarvan we de cijfers volledig hebben, 2022, waren dat er al 540”, merkt Troosters tot slot op. “Vivaldi gaat helemaal niet richting de nul verkeersdoden van ‘All For Zero’, maar maakt de situatie alleen maar erger. In de plaats van ruzie te maken, moeten ze alsnog aan de slag voor meer verkeersveiligheid. Helaas kon de minister mijn vraag naar concrete initiatieven hiertoe niet beantwoorden.”