Nieuws
donderdag, 30 jun 2022

Meer vrouwenbesnijdenissen in Vlaanderen: Vlaams Belang wil harde aanpak

Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement de zorgwekkende toename van vrouwenbesnijdenissen aan de kaak gesteld. “Het is door de massamigratie dat dit fenomeen alsmaar meer opduikt in Vlaanderen”, zegt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert. Het beleid moet ermee stoppen weg te kijken van dit probleem. Er moet niet alleen ingezet worden op preventie, maar ook op een harde aanpak van instanties en personen die hier aan meewerken.”

Uit een nieuwe studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Volksgezondheid blijkt dat genitale verminking bij vrouwen in ons land de afgelopen jaren immens is toegenomen. Zo zijn er bij ons reeds 23.000 vrouwen en meisjes genitaal verminkt. Daarnaast riskeren maar liefst 12.000 vrouwen en meisjes om genitaal verminkt te worden. In vergelijking met 2007 gaat het om een verviervoudiging van de cijfers.

“Het is hallucinant dat deze barbaarse praktijkuit het Midden-Oosten en Afrika ook steeds meer in Vlaanderen voorkomt”, zegt Blancquaert. “Het is echter belangrijk dat we de oorzaak durven benoemen waarom dit fenomeen hier opduikt, namelijk de massamigratie. Met de mensen importeren we immers tegelijk ook culturen waarin dergelijke barbaarse praktijken zich voordoen. Het multiculturalisme leidt ertoe dat mensen ervoor terugschrikken hun kritiek te uiten op dergelijke praktijken en dat er een de facto gedoogbeleid ontstaat dat uiteraard vanuit moreel oogpunt onaanvaardbaar is.”

“Het is door linkse partijen zoals Vooruit dat vrouwenbesnijdenissen in Vlaanderen voorkomen”

Het debat dat door het Vlaams Belang op de agenda van het Vlaams Parlement werd gezet, werd echter verstoord door een tussenkomst van Hannelore Goeman (Vooruit-fractieleider) die het plots over abortus had en het Vlaams Belang zowaar beschuldigde van hypocrisie. “Aangezien het Vlaams Belang geen voorstander is van een verdere versoepeling van onze al zeer liberale abortuswetgeving, zijn wij volgens Goeman net zoals de ‘conservatieve mannen’ die achter genitale verminking staan”, aldus Blancquaert. “Niet alleen is dit een argument dat kant noch wal raakt. Het is een belediging en een bagatellisering van alle slachtoffers van vrouwenbesnijdenissen.”

Het Vlaams Belang hekelt dan ook de perverse rol van Vooruit. “Het is enkel en alleen door de ongebreidelde instroom van migranten dat dit soort hallucinante verminkingen hier plaatsvinden en dit hebben we allemaal te danken aan partijen zoals Vooruit en hun jarenlange opengrenzenbeleid”, besluit Blancquaert. “Om vrouwenbesnijdenissen te stoppen, moet er niet alleen ingezet worden op preventie, maar ook op de keiharde bestraffing van ouders, families en dokters die hieraan meewerken.”