Nieuws
zaterdag, 03 sep 2022

Meer zedenfeiten op Gentse Feesten dan eerst meegedeeld

Over de voorbije Gentse Feesten werd door de politie en het stadsbestuur gecommuniceerd dat ze al bij al ‘rustig’ verlopen waren. Maar uit verschillende bronnen kregen we echter te horen dat er beduidend meer zedenfeiten plaatsvonden tijdens de Feesten, dan aanvankelijk aangegeven”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. “Nu blijkt dat er dertien aanrandingen en drie verkrachtingen werden opgetekend, in de kernzone van de Feesten alleen al.”

“Tijdens de volgens het stadsbestuur rustige Feesten werden onder meer 141 gevallen van diefstal en afpersing opgetekend, 65 drugsfeiten, werden er 10 eigendommen beschadigd en 17 mensen betrapt in het bezit van wapens of springstoffen en werden net geen duizend wildplassers betrapt”, aldus Deckmyn, die ook fractievoorzitter is in de Gentse gemeenteraad. “En dan heb ik het nog steeds enkel over het aantal feiten die zich alleen maar afspeelden binnen de kernzone van de Feesten, en niet in de periferie.”

“De Clercq moet beseffen dat je seksueel misbruik of aanrandingen op de Gentse Feesten niet bestrijdt door ze te ontkennen of minimaliseren, integendeel”

“Omdat er zich naar verluidt ook beduidend meer zedenfeiten zouden hebben voorgedaan, vroeg ik bij burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) de cijfers op”, vervolgt Deckmyn. “De burgemeester moest in zijn schriftelijk antwoord toegeven dat er tijdens de voorbije Gentse Feesten inderdaad meer zedenfeiten gepleegd werden dan tot nu toe voorgehouden werd. Het blijft vreemd dat deze informatie pas naar boven komt na een schriftelijke vraag hierover.”

“We mogen er sowieso van uitgaan dat het werkelijke aantal zedenfeiten tijdens de Feesten veel hoger ligt. Lang niet alle verkrachtingen of aanrandingen worden aangegeven, er is steeds een zogenaamd ‘dark number’ waar we geen zicht op hebben”, merkt Deckmyn tot slot op. “Dit jaar was er voor het eerst een fysiek meldpunt voor ongewenst gedrag, en dat is een goede zaak. Maar de strijd tegen de zedenmisdrijven op dergelijke massabijeenkomsten moet opgedreven worden, en aanranders en verkrachters keihard aangepakt.”