Persberichten
woensdag, 02 sep 2020

Meer zwartrijders, minder boetes: Vlaams Belang wil bijsturing inningsprocedure boetes

Uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een vraag van federaal volksvertegenwoordiger Frank Troosters (Vlaams Belang) blijkt dat het aantal zwartrijders op de treinen van de NMBS vorig jaar ernstig toenam. In 2019 werden 465.000 zwartrijders betrapt, tegenover 450.000 in 2018. Ook kon er een toename van het aantal recidivisten worden vastgesteld. (+1.000). Een logisch gevolg is dan ook dat het bedrag aan uitgeschreven boetes toenam van 33,5 miljoen euro (2018) tot 35 miljoen euro (2019). De effectief betaalde boetes, net als de effectieve inkomsten, daalden echter. Het Vlaams Belang wil daarom een verbeterde inningsprocedure.

Het aantal effectief geïnde boetes daalde significant, niettegenstaande er meer boetes werden uitgeschreven. Waar in 2018 nog 35.000 boetes effectief geïnd werden, daalde dit cijfer in 2019 tot slechts 34.000 geïnde boetes.

“50% minder inkomsten op één jaar terwijl er meer boetes werden uitgeschreven? Daar zit iets mis”

Bij de inkomsten is echter nog de grootste discrepantie te bemerken, vindt Vlaams Belang. 35.000 inningen leverden in 2018 een bedrag van 2,1 miljoen euro op. 34.000 inningen leverden in 2019 een bedrag van slechts 1,2 miljoen euro op. Dat is bijna de helft minder.

Dat het aantal geïnde boetes haaks staat op de stijging van het aantal overtredingen rond zwartrijden is bijzonder merkwaardig”, zegt Troosters. “En 50 percent minder inkomsten op één jaar, terwijl er wel meer boetes werden uitgeschreven? Daar zit iets mis”. Troosters zal Bellot dan ook bijkomende vragen stellen over de effectiviteit van zijn diensten en over een noodzakelijke bijsturing van de procedures van administratieve boetes.