Nieuws
vrijdag, 01 jul 2022

Meerderheid in Vlaams Parlement impotent om institutioneel toekomstproject voor Vlaanderen uit te tekenen

“De berg heeft een muis gebaard.” Dat concludeert het Vlaams Belang na de afronding van Werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement die maandag een laatste keer samenkomt. Vlaams Volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans, die voor het Vlaams Belang de werkzaamheden opvolgde, heeft het over “een jammerlijk gemiste kans en een totaal onvermogen om een institutioneel toekomstproject voor Vlaanderen uit te tekenen.”

Het Vlaamse regeerakkoord dat in 2019 tussen N-VA, cd&v en Open VLD werd afgesloten, schoof de verantwoordelijkheid om de krijtlijnen uit te tekenen voor een nieuwe staatshervorming door naar het Vlaams Parlement. De volksvertegenwoordigers werden daarbij uitgenodigd “om een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting”.

Die uitnodiging resulteerde op 11 juli 2020 in de oproep van Vlaams parlementsvoorzitter Homans om als Vlaams Parlement het heft in eigen handen te nemen en de vijf Vlaamse resoluties vanonder het stof te halen. Om daar werk van te maken werd eind 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken in de steigers gezet. In meer dan 30 zittingen kwamen 95 constitutionalisten, filosofen, politicologen en economen hun expertise delen om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming.

“De door de N-VA aangestuurde meerderheid in het Vlaams Parlement danst op het ritme van Vivaldi”

“Hoewel het de bedoeling was om die voorstellen om te zetten in concrete beleidsambities in de vorm van een resolutie, komt de meerderheid nu op de proppen met een nietszeggende, teleurstellende conceptnota zonder de minste finaliteit”, stelt Slootmans. “Geen woord over de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten of over fiscale autonomie, geen woord over een confederale omslag of een splitsing van de sociale zekerheid. In de plaats daarvan formuleert men enkele schaarse aanbevelingen over asymmetrisch beleid op federaal niveau en herneemt men een paar aandachtspunten uit het Vlaams en het federaal regeerakkoord. Het is kristalhelder dat deze door de N-VA aangestuurde meerderheid op het ritme danst van Vivaldi.”

Ook Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens steekt zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Als het de bedoeling was van de N-VA om de befaamde vijf Vlaamse resoluties van ’99 vanonder het stof te halen en als Vlaanderen het heft in eigen handen te nemen, is men glansrijk gebuisd”, vindt Janssens. “In 1999 slaagde men erin een institutioneel toekomstproject voor Vlaanderen uit te tekenen. Daar is in deze conceptnota niets van te bespeuren. Eén zaak is alvast wel duidelijk: opnieuw is bewezen dat met de traditionele partijen geen vooruitgang meer te boeken valt op het vlak van meer autonomie voor Vlaanderen. Als N-VA hieromtrent nog iets wil realiseren, dan zal het met het Vlaams Belang zijn”, besluit Janssens.