Nieuws
woensdag, 21 feb 2018

Meerderheidspartijen stemmen voorstellen die Vlaamse volksraadpleging mogelijk moeten maken weg

De zesde staatshervorming gaf Vlaanderen de mogelijkheid om gewestelijke volksraadplegingen te organiseren.  Het Vlaams Parlement moest enkel nog een bijzonder decreet goedkeuren waarin het  praktische verloop van zo’n volksraadpleging wordt vastgelegd.  Zonder een dergelijk decreet kunnen er immers geen volksraadplegingen georganiseerd worden, 

Een jaar voor de Vlaamse verkiezingen blijkt nu echter dat meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD niet bereid zijn om een decreet goed te keuren om volksraadplegingen mogelijk te maken en dus geen gebruik willen maken van de bevoegdheid die de Grondwet Vlaanderen ter zake toekent.  Ondanks hoorzittingen die in het Vlaams Parlement werden georganiseerd, hebben deze partijen ervoor geopteerd om geen voorstel in te dienen en de voorstellen van Vlaams Belang en Groen die wel werden ingediend vandaag weg te stemmen. Als zoethoudertje werden wel enkele decreten goedgekeurd waarin gepleit werd voor het ‘stimuleren van burgerparticipatie’. Veel heeft dit echter niet om het lijf.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “Terwijl in andere Europese landen de bevolking wél de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over fundamentele politieke kwesties, wordt de Vlaming dit recht nog steeds ontzegd. Zelfs de invoering van door de Grondwet inmiddels toegelaten adviserende volksraadplegingen op gewestelijk niveau blijkt voor de regeringspartijen ongewenst. Blijkbaar is men op de partijhoofdkwartieren van CD&V, N-VA en Open VLD bang van de mening van de burger.”

Het Vlaams Belang betreurt inderdaad dat veel  fundamentele kwesties  – zoals het opengrenzenbeleid en de sluipende uitbreiding van de EU-bevoegdheden – nog steeds worden beslist boven de hoofden van de mensen en zelfs tegen de wil van een meerderheid van de bevolking in. Chris Janssens: “Zonder volksraadplegingen blijft dit land een particratie waarbij de belangrijke beslissingen genomen worden door de partijhoofdkwartieren in plaats van door het volk. Dat het politieke establishment geen volksraadplegingen wil toelaten is allicht geen toeval. Volksraadplegingen zouden wel eens kunnen aantonen dat er een gigantische kloof gaapt tussen de standpunten die onze politieke elite inneemt en de mening van de gewone burgers.