Nieuws
vrijdag, 04 mrt 2022

“Mensenhandel en -smokkel moet veel zwaarder bestraft worden”

De Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgt binnenkort een bijzondere commissie Mensenhandel. Dit is het gevolg van een passage in het regeerakkoord, waar de strijd tegen mensenhandel en -smokkel een ‘absolute prioriteit’ werd genoemd”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Een prioriteit waar de regering zelf tot op vandaag nog geen enkel werk van heeft gemaakt. Ik dien nu zelf twee wetsvoorstellen in om de strafmaat voor deze misdrijven gevoelig op te trekken.

Sinds de wet van 10 augustus 2005 wordt een strikte opsplitsing gemaakt tussen het misdrijf mensensmokkel (dat strafbaar is aan de hand van de wet van 15 december 1980) en het misdrijf mensenhandel (dat strafbaar is aan de hand van het Strafwetboek).

“Maar rechters die zich moeten uitspreken over dossiers rond mensenhandel, zelfs in geval van verzwarende omstandigheden, kennen aan de daders vaak opvallend lage gevangenisstraffen toe. Straffen van ongeveer vier jaar, al dan niet met uitstel, terwijl de feiten bijzonder ernstig zijn”, aldus Van Langenhove. “En ook de uitgesproken straffen voor mensensmokkel zijn momenteel veel te laag. In de helft van de gevallen wordt een straf van amper 1 tot 3 jaar opgelegd”, zegt ook Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang), die samen met Van Langenhove in de commissie Mensenhandel zal zetelen.

“Er moet hard worden opgetreden tegen al wie door mensenhandel en -smokkel menselijke ellende uitbuit voor eigen gewin”

Daarom dienden Van Langenhove en Bury in de Kamer twee wetsvoorstellen in om de gevangenisstraffen voor zowel mensenhandel als mensensmokkel gevoelig op te trekken. “Momenteel worden mensenhandel en mensensmokkel bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar”, aldus Van Langenhove. “Het Vlaams Belang wil dit optrekken naar 5 tot 10 jaar, en wil ook de strafmaat voor de drie bestaande niveaus van verzwarende omstandigheden van het bestaande 5 tot 10 jaar (niveau 1), 10 tot 15 jaar (niveau 2) en 15 tot 20 jaar (niveau 3) optrekken tot respectievelijk 10 tot 15 jaar (niveau 1), 15 tot 20 jaar (niveau 2) en 20 tot 30 jaar (niveau 3).”

“We zijn bij de bepaling van die strafmaat uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Deze verhoogde strafmaat is in overeenstemming met de ter zake doende Europese regelgeving”, besluit Van Langenhove. “ Het Vlaams Belang wil met met het voorstel aangaande de mensenhandel en met het voorstel aangaande de mensensmokkel de strijd opvoeren tegen de georganiseerde criminele groeperingen die vaak uiterst gesofisticeerde netwerken van mensenhandel en -smokkel tot stand hebben gebracht, waarmee ze veel geld verdienen op de kap van heel wat menselijk leed.”