Nieuws
woensdag, 24 feb 2021

Mercosur-handelsakkoord: “Drama voor de Europese landbouw”

Het Vlaams Belang verwerpt met een voorstel van resolutie het landbouwluik van het EU-Mercosur-vrijhandelsakkoord. “Dit akkoord kan immers desastreuze gevolgen hebben voor de inkomsten van onze eigen landbouwers, de volksgezondheid en het milieu”, verklaart Kamerlid Erik Gilissen (Vlaams Belang).

Het Vlaams Belang heeft in de Kamer een resolutie ingediend tegen het landbouwluik van het Mercosur-akkoord, een vrijhandelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. “Onze resolutie ligt nu ter bespreking voor in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen”, aldus Gilissen. “En we staan niet alleen met onze kritiek. De grote landbouworganisaties in ons land hebben reeds hun grieven geuit.”

“De landbouworganisaties klagen terecht over de twee maten en twee gewichten die de EU hanteert”

Het Vlaams Belang heeft economische, gezondheids- en ecologische bezwaren tegen het Mercosur-akkoord. “Allereerst zou dit akkoord omwille van goedkope import uit Zuid-Amerika een inkomensverlies van 7 miljard betekenen voor onze eigen suikerbiet- en veeteelt, die nu al onder de leefbare prijs produceren. Dit blijkt ook uit een rapport uit 2011 van de Europese Commissie ter zake”, merkt Gilissen op. “Ten tweede zijn er de gezondheidsbedenkingen omtrent de kwaliteit van het vlees. Het rundsvlees is vaak met hormonen is behandeld en de kippen kunnen met salmonella besmet zijn.”

Het Vlaams Belang vraagt zich ook af hoe het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FAVV dit allemaal grondig kan controleren. Tenslotte is de regelgeving rond pesticiden en medicijnen heel anders in Zuid-Amerika dan in Europa.

“Onze familiale landbouwbedrijven moeten voldoen aan allerlei strikte regelgeving, die overboord gegooid wordt voor goedkope importproducten uit Zuid-Amerika.”, besluit Gilissen. “En ook vanuit ecologisch perspectief zijn ernstige bedenkingen in te brengen tegen het Mercosur-akkoord. Zo zijn we bezorgd over de snelle ontbossing ten behoeve van grasland voor de Braziliaanse vleesindustrie, die via dit akkoord wilt exporteren naar Europa. En zijn we ook bezorgd over het dierenwelzijn, waarvoor in de Zuid-Amerikaanse landen heel andere regels gelden.”