Nieuws
vrijdag, 20 okt 2023

Mestactieplan zorgt voor nog meer onzekerheid bij landbouwers

Vanuit Europa werd een advies uitgestuurd dat Vlaanderen vraagt nog meer inspanningen te leveren in het mestdossier. Zo zijn de huidige regels volgens Europa niet genoeg en moet alles nog veel strenger. “De Europese Unie ontpopt zich steeds meer tot vijand van de Vlaamse landbouw”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Hiervoor krijgen ze jammer genoeg ook steun van Vlaams minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA).”

Eerder dit jaar kwam vanuit de Europese Unie een ingebrekestelling. Het huidige advies is de volgende en laatste stap in de procedure vooraleer doorverwezen wordt naar het Europees Hof van Justitie dat eventueel sancties kan opleggen. De Vlaamse regering heeft tot eind november de tijd om met een antwoord te komen. In juni 2023 oordeelde een Brusselse rechter ook dat Vlaanderen nog voor 2024 met een strenger mestbeleid moest komen.

“Toch is de kans bijzonder klein dat er in dit dossier snel vooruitgang geboekt wordt”, aldus Sintobin. “Onze landbouwers snakken naar adem en verzetten zich terecht tegen een zoveelste verstrenging. Het houdt maar niet op.” Zo kondigde Demir eind 2022 enkele draconische maatregelen aan. In haar voorstel staat onder andere dat er tot op zes meter van waterlopen niet meer bemest mag worden en dat er na 1 september niet meer geoogst zou mogen worden. Dat zou niet enkel betekenen dat ongelooflijk veel hectares aan landbouwgrond onbenut zullen blijven, maar bijvoorbeeld ook dat tot wel 80 procent van de Vlaamse aardappelteelt niet meer kan doorgaan.

“Demir profiteert van de onzekerheid in de Vlaamse landbouwsector”

Het Vlaams Belang wou daarom toen al een resolutie aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toevoegen om de Opvolgingscommissie Mestactieplan (OMAP) opnieuw leven in te blazen. Dat OMAP garandeerde immers een betrokkenheid van de landbouwsector bij de mestactieplannen. Alle coalitiepartijen, van cd&v tot de N-VA, weigerden dit echter. 

“Net als in het stikstofdossier probeerde Demir met meerdere onhaalbare voorstellen inzake een nieuw mestactieplan de Vlaamse landbouwsector te treffen”, aldus Sintobin. “Ze volgt de groene leugen dat de landbouw aan de bron van zo goed als alle milieuproblemen ligt. Toen ze doorhad dat haar voorstellen het niet zouden halen omdat er te veel verzet kwam, wisselde ze van tactiek. Nu probeert ze, onder druk van Europa en door alles te laten vertragen, de onzekerheid in de sector nog te laten vergroten om zo nog meer Vlaamse landbouwers eieren voor hun geld te laten kiezen. Demir profiteert van de onzekerheid in de Vlaamse landbouwsector en gebruikt die simpelweg om haar beleid nog strenger te maken. Goed wetende dat het voor steeds meer landbouwers het einde betekent.”