Nieuws
maandag, 27 jun 2022

Middelentoets: “Wijs sociale woningen toe aan wie er nood aan heeft!”

Wie een sociale woning wil, zal van de Vlaamse regering vanaf 2024 ook inzage moeten geven in zijn spaargeld. “Het Vlaams Belang steunt deze middelentoets”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer. “Op voorwaarde dat deze efficiënt gebeurt en dat buitenlandse rekeningen even streng gecontroleerd zullen worden als de Vlaamse.”

Vanaf 2024 zullen sociale huisvestingsmaatschappijen ook controleren hoeveel geld iemand op zijn rekening heeft staan om te bepalen of die in aanmerking komt voor een sociale woning. Die zogenaamde ‘middelentoets’ stond al in het regeerakkoord, maar pas afgelopen vrijdag werd het concrete voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) door de Vlaamse regering goedgekeurd. Een kandidaat-sociale huurder zal bij zijn inschrijving op de wachtlijst op eer moeten verklaren hoeveel er op zijn bankrekeningen, beleggingsrekeningen en buitenlandse rekeningen meegerekend, staat. Het totaalbedrag hierop mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens van wat men jaarlijks mag verdienen om recht te hebben op een sociale woning.

“Sociale woningen moeten gaan naar onze mensen die er nood aan hebben”, zegt D’haeseleer. “Het is door de jarenlange druk van het Vlaams Belang dat de Vlaamse regering niet alleen buitenlandse eigendommen is gaan controleren, maar nu ook probeert om eindelijk wat achterpoortjes te sluiten. Er staan liefst 170.000 mensen op de wachtlijst van een sociale woning. Daarmee rekening houdend is elke sociale woning die wordt toegewezen aan iemand die er geen nood aan heeft er één te veel.”

“Sociale fraude moet kordaat worden aangepakt”

“Deze middelentoets mag niet louter een voornemen blijven, maar moet ook effectief uitgevoerd worden”, aldus D’haeseleer. “Een verklaring op eer alleen volstaat niet. Een sociale huurder moet ook effectief rekeningafschriften als bewijs kunnen voorleggen en indien er onterecht een sociale woning is toegekend, moeten er hier ook effectief consequenties aan verbonden zijn.”

In tegenstelling tot Vooruit en Groen vindt het Vlaams Belang een middelentoets geen symboolpolitiek en daarom is de partij van plan om het voorstel onder voorbehoud te steunen. “Het is essentieel dat buitenlandse rekeningen even streng gecontroleerd worden als de Vlaamse”, besluit D’haeseleer. “De moeilijkere gegevensuitwisseling met buitenlandse banken mag niet betekenen dat de middelentoets enkel voor Vlamingen zou gelden. De profiteurs moeten aangepakt worden, maar niet ten koste van onze mensen die onze hulp nodig hebben.”