Nieuws
maandag, 19 jul 2021

Migratiestroom “loopt terug spuigaten uit”

Vorige week registreerde het Europese grenswachtagentschap Frontex in juni 11.150 illegale grensoverschrijdingen. "We stellen nog maar eens vast dat grenzen noodzakelijk zijn en wel degelijk werken wanneer ze ook beveiligd worden, dit in tegenstelling tot wat links beweert”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang). “Een stijging in de migratiestroom van 69 procent ten opzichte van juni vorig jaar, toen de grenzen waren gesloten wegens de coronacrisis.”

Nu stijgen de aantallen opnieuw fors. Het gaat dan voornamelijk om Tunesiërs en Bangladeshi via Italië, om Algerijnen en Marrokkanen via Spanje en om Syriërs via de Balkanroute. “Terwijl Frontex terecht spreekt van illegale migratie, wringen de traditionele partijen en de EU-instituties zich in alle mogelijke bochten om het woord ‘illegaal’ te vermijden”, aldus Annemans. “Zo verkiezen ze te spreken van ‘irreguliere’ migratie. Alsof de migranten daardoor met het binnendringen van Europa géén Dublinverordening of nationaliteits- en verblijfswetgeving zouden schenden.”

“De traditionele partijen zijn verantwoordelijk voor de dubbele aantrekkingskracht van het lakse asielbeleid en de open grenzen; en dus mede verantwoordelijk voor de migratiestroom en de doden in de Middellandse Zee”

Het Vlaams Belang stelt vast dat dit beleid niet enkel veel mensenlevens kost, maar ook veel geld. In de laatste plenaire vergadering keurde het Europees parlement een budget goed van bijna 10 miljard euro voor het Asiel, Migratie en Integratiefonds. “Helaas moet dit geld niet dienen om Frontex te wapenen tegen illegale migratie”, vervolgt Annemans. “Het merendeel zal, nog maar eens, dienen voor integratie en voor het stimuleren van legale migratie en gezinshereniging.”

“Liever dan haar grenzen te bewaken, zet de EU de sluizen open voor de migratiestroom en de factuur daarvan is dan voor de Europeaan”, besluit Annemans. “Die totale geldelijke factuur is al moeilijk te berekenen. En de morele factuur van dit weg-met-ons-beleid door het verlies van eigenheid en de vertrouwde thuis is al helemaal onmogelijk te berekenen.”