Persberichten
vrijdag, 03 aug 2018

Minder dan 1 op 3 jonge gezinnen Vlaamse Rand is nog Nederlandstalig

Dat blijkt uit gloednieuwe cijfers van Kind en Gezin die het Vlaams Belang naar buiten brengt. Naast de Franstalige opmars valt ook de forse stijging op van mensen die geen van beide landstalen als thuistaal hebben. 4 op 10 inwoners in de 19 randgemeenten heeft intussen een vreemde herkomst, zo blijkt.  

De geboortecijfers van Kind en Gezin zijn al jaren een objectieve graadmeter voor de internationalisering en ontnederlandsing van onze steden en gemeenten. Per deelgemeente geven ze een gedetailleerd overzicht van de bevolkingskenmerken bij onze jonge gezinnen. Uit de nieuwe cijfers blijkt - nog maar eens - dat de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel in ijltempo ontnederlandsen.

Zowat de helft (45.2%) van de gezinnen die afgelopen jaar een kind kregen, is Franstalig. Bij de Nederlandstaligen ligt dat cijfer met 29 procent een stuk lager. Het is zelfs een diepterecord sinds de cijfers werden bijgehouden in 2004. Misschien nog opmerkelijker is het toenemend aandeel inwoners in De Rand dat thuis geen van beide landstalen spreekt. Meer dan 1 op 4 jonge gezinnen is niet Frans- en niet Nederlandstalig. In 8 van de 19 gemeenten zijn er zelfs meer jonge gezinnen die geen van beide landstalen spreken dan Nederlandstaligen. Het gaat dan om Machelen, Zaventem, Vilvoorde, Drogenbos, Kraainem, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem. Dat dit laatste samenhangt met de steeds groter wordende immigratiegolven richting onze streek wordt bevestigd door de eerder gepubliceerde cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daaruit bleek dat 4 op 10 inwoners van de Rand van niet-Belgische origine is. 4 op 10!

Onderwijsniveau keldert

Alleen al op het vlak van onderwijs zijn de gevolgen bijzonder nefast. Provinciaal Vlaams Belang-lijsttrekker Klaas Slootmans verwijst ter zake naar een rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering waaruit blijkt dat het niveau van het Nederlands in de scholen in de Rand keldert. Volgens de Vlaams Belanger is er daarom dringend nood aan een quotasysteem naar Brussels model waarbij Nederlandstalige kinderen voorrang krijgen op anderstalige. “Nu is het zo dat een Nederlandstalige school in bijvoorbeeld Ukkel een taaltest mag afnemen als inschrijvingsvoorwaarde maar een kilometer verder, op grondgebied Beersel, die voorwaarde niet geldt. De situatie in de Randgemeenten dreigt hierdoor op termijn nóg kritieker te worden dan in de hoofdstad”, klinkt het. Om het onderwijsniveau te bewaken geldt in het Brussels Gewest een voorrangspercentage van 45% voor de Nederlandstaligen. In de Rand geldt die regel niet. “Hierdoor zijn er klasjes in onze scholen waar 80 procent van de leerlingen niet-Nederlandstalig zijn, terwijl dat in Brussel de helft is. Indien men nu niet ingrijpt, dreigt het onderwijsniveau de bodem te bereiken”, aldus Slootmans.

Vlaams Belang roept minister Weyts op tot actie

Het Vlaams Belang pleit er daarom voor het Brusselse voorrangssysteem ook in de Rand in te voeren en wel voor de volle 100 procent. “Het is toch evident dat Nederlandstaligen voorrang krijgen bij de inschrijving in een Nederlandstalige school”, stelt Slootmans. De partij roept minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, op om hier hoogdringend werk van te maken in overleg met onderwijsminister Crevits. Slootmans: “Naast een herwaardering van onze scholen zou het ook een ontradend effect hebben op niet-Nederlandstaligen om zich hier te vestigen en aldus de sociale verdringing van jonge Vlaamse gezinnen tegengaan”.

Massief Vlaams woonbeleid 

Naast een veel kordater migratiebeleid pleit de partij ook voor een gestuurd en intensief woonbeleid gericht op het behoud van het Vlaams karakter van de Rand. “Zowel de Vlaamse regering, met N-VA aan het roer, als de talloze gemeentebesturen waar zij in de meerderheid zetelen, lijken niet te beseffen hoe alarmerend de situatie is”, aldus nog Slootmans.